+421 901 705 436 svs@orava.sk

Slovenský včelár 3/2010

Vážení čitatelia; mesiac marec s prvým jarným dňom možno označiť okrem zaužívaného označenia „marec – mesiac knihy“ aj prívlastkom mesiaca „nového života“. Príroda a v nej časť flóry i fauny sa prebúdza k novému životu i zo „zimného spánku“ k svojmu aktívnemu životu, rozmnožovaniu sa a rozvoju. Marec je aj včelárovým nástupom k novým činnostiam na jeho včelnici, ku…

Slovenský včelár 2/2010

Vážení čitatelia, dostáva sa Vám do rúk druhé číslo nášho spolkového časopisu Slovenský včelár. V období, keď nám písal úvodník do jeho prvého čísla p. minister pôdohospodárstva SR – Ing. Vladimír Chovan, končil sa kalendárny rok 2009. A tak mi dovoľte, aby som Vám dnes aj ja ZR SV i predseda SVS na začiatku druhého kalendárneho mesiaca február roku…

Slovenský včelár 2008

Slovenský včelár 1-2/2008 Z OBSAHU Ing. Pavol Kameník Príhovor ZR SV RR SV Zasadalo Predsedníctvo Žilinského kraja SVS Ing. Pavol Kameník 16. Valné zhromaždenie Spolku včelárov Slovenska SÚ SVS 4. zasadnutie Ú SVS SÚ SVS Dotácia včelárom z MP SR SÚ SVS Výzva 3 Ing. Pavol Kameník Hlavné priority SVS SÚ SVS Ročný plán vzdelávania členov SVS Ing. Ladislav…

Slovenský včelár 1/2010

Vážení včelári, v Novom roku 2010 vám prajem veľa tvorivých síl, energie, zdravia a šťastia vo vašej krásnej práci so živými tvormi. Váš cieľ vyrábať odpradávna využívanú a zdravú slovenskú potravinu vo vysokej kvalite, k akej med patrí, stojí za tú námahu. Dovoľte mi na prahu Nového roka sa vám za toto vaše snaženie

Slovenský včelár 2009

Slovenský včelár 1/2009 Z OBSAHU Príhovor zodpovedného redaktora Ing. Pavol Kameník Dotácie na opeľovaciu činnosť včiel Lýdia Kubinová 4. riadne zasadnutie Ú SVS Ľudovít Žilinský 17. VZ SVS Miroslav Novák Prednáška v Bytči Upútavka na internetovú stránku SVS Ing. Ladislav Gajdoš Otázky a odpovede zo včelárstva Peter Geleta Kalendárium Ing. Ladislav Gajdoš Triedenie plástov Prehľad obdobia kvitnutia rastlín najdôležitejších…