+421 901 705 436 svs@orava.sk

Príručka pre žiadateľa o poskytovaní podpory na vykonávanie opatrení v sektore včelárstva 2023/2024

Prvým augustom 2023 začne nový podporný rok 2023/2024          V zmysle  schváleného  Nariadenia vlády SR č. 10/2023  Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore včelárstva na podporný rok 2023/2024 môžu včelári  požiadať prostredníctvom  svojich OZ o poskytnutie pri vykonávaní nasledovných opatrení v podpornom roku  2023/2024, pričom  podporný rok …

Usmernenie k vykonaniu prehliadok na varroázu a vyplnenie tlačiva Ročné hlásenie o stanovišti včelstiev

                     Chovateľ včiel (včelár) je povinný podľa vyhlášky MPRV SR  285/2017 Z. z. nahlásiť do siedmich dní zmenu údajov (počtu včelstiev na stanovišti, zazimovanie včelstiev) do centrálneho registra na tlačive Hlásenie zmien. V prípade viacerých stanovíšť, je potrebné vypísať tlačivo hlásenie zmien na každé stanovište zvlášť! Tlačivo hlásenie zmien vypĺňa…

Výsledky 15. ročníka súťaže O Najlepší slovenský med 2022

Kategória – MED KVETOVÝ, VIACDRUHOVÝ miesto – Ing. Pavol Kameník – Hornooravský včelársky spolok Trstená         miesto – Ján Vidhold – R SVS Senohrad  miesto – RNDr. Jozef Žigo – R SVS Žarnovica    Kategória – MED AGÁTOVÝ miesto – Anna Tušimová – R SVS Senohrad miesto –  Marián Revaj – Hornooravský včelársky spolok Trstená       miesto –  Ján Flaška – R…

Propozície súťaže o najlepší slovenský med

V tomto roku Ústredie SVS vyhlasuje v súťaži o Najlepší slovenský med štyri súťažné kategórie a to: Jednodruhový kvetový med a v rámci tejto kategórie nasledovné druhy medov:             –  a.) agátový med             –  b.) lipový med             –  c.) malinový med                                                                                                                                                                2.Viacdruhové medy               – a.) zmiešaný  kvetový – medovicový med Súťažné vzorky medov môžu súťažiaci doručiť poštou,…

Sekretariát Ú SVS vyzýva

  Vážení priatelia;           na základe výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov vyzvalo MPRV SR náš Spolok včelárov Slovenska na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v roku 2022 podľa § 2, odst. 1 písm. l) –   na opeľovaciu činnosť včiel.         To…