+421 901 705 436 svs@orava.sk

Slovenský včelár 2/2010

Vážení čitatelia, dostáva sa Vám do rúk druhé číslo nášho spolkového časopisu Slovenský včelár. V období, keď nám písal úvodník do jeho prvého čísla p. minister pôdohospodárstva SR – Ing. Vladimír Chovan, končil sa kalendárny rok 2009. A tak mi dovoľte, aby som Vám dnes aj ja ZR SV i predseda SVS na začiatku druhého kalendárneho mesiaca február roku…

Slovenský včelár 1/2010

Vážení včelári, v Novom roku 2010 vám prajem veľa tvorivých síl, energie, zdravia a šťastia vo vašej krásnej práci so živými tvormi. Váš cieľ vyrábať odpradávna využívanú a zdravú slovenskú potravinu vo vysokej kvalite, k akej med patrí, stojí za tú námahu. Dovoľte mi na prahu Nového roka sa vám za toto vaše snaženie