+421 901 705 436 svs@orava.sk

Slovenský včelár 12/2011

Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia; som rád, že sa k Vám všetkým môžem už po jedenásty krát v tomto roku prihovoriť v úvodníku nášho spolkového mesačníka, ktorý sme spolu s redakčnou radou pripravili na posledný mesiac kalendárneho roka 2011, december. Chcem sa v ňom spolu s Vami podeliť nielen s jeho skráteným obsahom, ale najmä s novými odbornými článkami…

Slovenský včelár 11/2011

Vážení priatelia včelári, stalo sa už pravidlom, že úvodná stránka nášho odborného časopisu SV patrí môjmu príhovoru k Vám, ako aj k ostatným jeho čitateľom. Mojim cieľom je, aby už z neho ste sa heslovite dozvedeli o aktuálnych informáciách z posledného obdobia, ktoré naša členská základňa SVS prežila. Druhá jeho časť patrí krátkym mojim reakciám na prácu v našich…

Slovenský včelár 10/2011

Vážení priatelia; v dnešnom mojom príhovore zodpovedného redaktora Vás všetkých čitateľov nášho časopisu chcem v jeho úvode čo najsrdečnejšie pozdraviť a popriať Vám príjemné prežívanie posledného kvartálu tohto kalendárneho roka. Ako sami badáte, tohtoročné jesenné počasie je veľmi priaznivé, teplé a na prevažnej väčšine územia Slovenska až nadmieru suché. Uvedený  ráz počasia spôsobil v priebehu mesiacov august a september…

Slovenský včelár 9/2011

Vážení priatelia včelári, milí čitatelia; v úvodníku septembrového vydania nášho Slovenského včelára sa chcem zamyslieť spolu s Vami nad práve sa končiacim prelomom dvoch včelárskych rokov a udalosťami, ktoré sme v jeho priebehu prežívali a vnímali. Mesiace júl a august prežíva naša ľudská pospolitosť tradične na miestach, ktoré sú zdrojom relaxu, oddychu a čerpania nových fyzických i psychických síl….

Slovenský včelár 7-8/2011

Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia; všetkých Vás srdečne pozdravujem v úvodníku jediného tohtoročného dvojčísla Slovenského včelára. Spolu s ďalšími členmi Redakčnej rady sme ho pre Vás pripravili s cieľom, aby ste sa z neho dozvedeli čo najviac aktuálnych informácií, ktoré budú pre Vás osožné a poslúžia Vám pri Vašom krásnom a užitočnom koníčku — včelárení nielen v priebehu prázdninového…

Slovenský včelár 6/2011

Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia, všetkých Vás srdečne pozdravujem v úvodníku júnového vydania nášho Slovenského včelára. V období jeho písania, v tretej dekáde mája vrcholia v mnohých regiónoch Slovenska znášky z agáta. Podľa mnohých  včelárov z južného Slovenska a ich vyjadrení ohľadne doterajších výsledkov z medobraní ukazuje sa tento rok oveľa priaznivejší   a bohatší na úrodu medu, ako tomu bolo v predchádzajúcom roku…

Slovenský včelár 5/2011

Vážení priatelia; dnešný úvodník v májovom čísle SV adresovaný všetkým jeho čitateľom chcem venovať problematike jarných klinických prehliadok včelstiev a jeho krátkemu obsahu. Ako dnes už určite viete, vyhláška MP SR č. 82/2008 o identifikácii a registrácii včelstiev ukladá každému chovateľovi včiel povinnosť nahlásiť najneskôr do 30. apríla príslušného kalendárneho roka počet včelstiev, ktoré včelár chová na jednotlivých stanovištiach k…

Slovenský včelár 4/2011

Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia; dovoľte mi, aby som sa k Vám prihovoril v ďalšom úvodníku nášho časopisu a privítal Vás na stránkach jeho aprílového vydania. V priebeh mesiaca apríl privítame v tomto kalendárnom roku až v tretej jeho dekáde v kresťanskom svete najväčšie Veľkonočné sviatky. Spoločne s oslavami veľkonočného tajomstva slávnostného príchodu, vykupiteľskej smrti a víťazného zmŕtvychvstania Božieho…

Slovenský včelár 3/2011

Slovenský včelár 3/2011   Vážení priatelia včelári, milí čitatelia; je mi cťou, že Vás môžem pozdraviť na prahu nového kalendárneho mesiaca marec, v tretej dekáde ktorého privítame prvý jarný deň. Tento symbolizuje prelom ročných období, končiacej sa zimy a nástup začiatku jari. Vo všeobecnosti je možné konštatovanie, že po nepriaznivom včelárskom roku 2010, nie je príliš prajná pre pokojné zimovanie…