+421 901 705 436 svs@orava.sk

Slovenský včelár 11-12/2014

Vážení čitatelia; mesiac december, ktorý je druhým mesiacom, pre ktorý je určený tento výtlačok nášho spolkového Slovenského včelára je zároveň aj 12 mesiacom roka, ktorý ohraničuje a završuje kalendárny rok 2014. Ohraničenie určitej veličiny, časovej éry, predmetu či telesa umožňuje vykonať jej zhodnotenie, kalkuláciu, zloženie účtu, rozmer a napísanie výsledku. Platí to aj o roku 2014 z pohľadu nás — včelárov….

Slovenský včelár 9-10/2014

Vážení čitatelia, končiace sa prázdninové a dovolenkové obdobie vystriedalo obdobie nástupu na naše pracoviská, školopovinnej mládeže a študentov do škôl a na VŠ a univerzity. V našej včelárskej komunite, v ktorej väčšina spojila svoje občianske životy s chovom drobnej včielky doznieva znášková sezóna a v rámci nej posledné práce spojené s nástupom nového včelárskeho roka. K nemu neodmysliteľne patrí…

Slovenský včelár 7-8/2014

Vážení čitatelia, dvojčíslo 7—8 nášho Slovenského včelára, ktorý sa Vám dostáva do rúk prostredníctvom Vášho doručovateľa, mnohých z Vás zastihne pri vrcholiacich sezónnych včelárskych prácach, iných pri oddychu s Vašimi príbuznými, či priateľmi v krásnych prírodných zákutiach a letoviskách. Tá druhá skupina čitateľov SV je tou šťastlivejšou, aj keď určite menej početnejšou, v duchu slovenskej pracovitej

Slovenský včelár 5-6/2014

Vážení čitatelia; držíte v rukách ďalšie dvojčíslo nášho odborného včelárskeho časopisu Slovenský včelár. V spolupráci s členmi redakčnej rady sme ho pripravili na mesiace máj — jún. Mesiac máj má prívlastok mesiac lásky, zaľúbených, rozkvetu mnohých našich rastlín, kríkov, stromov, v živočíšnej ríši príchodu mnohých druhov a jedincov na tento pozemský svet… Mesiac jún sa spája s prívlastkom mesiac…

Slovenský včelár 3-4/2014

Vážení čitatelia, vážení priatelia včelári; záver kalendárneho roka je spojený s hodnotením prežitých udalostí v jeho priebehu. Začiatok — obdobím nových plánov, predsavzatí a nádejí… Dňa 25. 1. 2014 sa v mestečku Žarnovica zišlo celkom 43 delegátov našich Regionálnych spolkov včelárov Slovenska na 22. Valnom zhromaždení Spolku včelárov Slovenska, aby spoločne s vedením nášho v roku 1990 obnoveného Spolku…

Slovenský včelár 1-2/2014

Vážení čitatelia; na základe Vášho rozhodnutia dostáva sa Vám v r. 2014 prvé vydanie nášho odborného včelárskeho dvojmesačníka Slovenský včelár. Jeho prvé vydanie vyšlo v r. 1923, teda pred takmer 91 rokom a preto nie je samochválou, ale prejavom úcty a realitou, keď uvediem, že Slovenský včelár je najdlhšie vydávaným včelárskym časopisom na Slovensku. Zaslúži si preto, aby od…