+421 901 705 436 svs@orava.sk

Slovenský včelár 11-12/2016

Vážení čitatelia, v každodennom prežívaní našich osobných čiastkových okamihov sme sa priblížili k finalizácii mozaikového obrazu nášho tohtoročného včelárenia. Slovenský včelár č. 11—12/2016, ktorý držíte v rukách je azda najrelevantnejším znakom konštatovania, že sa priblížil spolu s ním aj záver kalendárneho roka 2016. Koniec určitého obdobia býva v ľudskom podvedomí obyčajne spájaný s príslušnou formou bilancie, hodnotenia a nových predsavzatí, ktoré…

Slovenský včelár 9-10/2016

Vážení čitatelia, moja úvaha o prázdninových i dovolenkových letných mesiacoch a vrtochoch počasia je podmienená jeho vplyvmi a dôsledkami na produkciu medu v tohtoročnej včelárskej sezóne. K jej objektívnosti v rámci Slovenska určite prispel aj vydarený trojdňový včelársky medzinárodný zájazd zorganizovaný Sekretariátom Ú SVS v dňoch 29. — 31. júla. Bližšie sa o ňom dozviete v článku vo vnútri…

Slovenský včelár 7-8/2016

Vážení čitatelia, úvodník tohto dvojčísla SV, ktorý sme pripravili spolu s RR pre Vás, chcem venovať mojej úvahe o práve prežívanom období. Mesiace júl a august patria medzi dovolenkové a prázdninové, vo vrcholiacom letnom období, v rámci ktorého nás včelárov zastihuje pri maximálnom pracovnom nasadení, na našich stabilných včelniciach, či kočovných stanovištiach. Dominantná väčšina slovenských včelárov je včelárov hobby, záujmových…

Slovenský včelár 5-6/2016

Vážení čitatelia, obzvlášť nezvyčajná zima zdá sa pokračuje na Slovensku aj v prvom jarnom mesiaci — apríli. Niekoľko teplých dní v jeho priebehu, v ktorom teplota na teplomery stúpala na úroveň + 20 stupňov C, ba aj viac — vystriedalo v jeho tretej dekáde chladné, sychravé počasie, na severe Slovenska s nočnými mínusovými teplotami -4 až -6 stupňov C,…

Slovenský včelár 3-4/2016

Vážení čitatelia; vítam Vás na stránkach nášho SV, ktorého obsah naša RR pripravila pre Vás na mesiace marec — apríl. Aj keď prvé dve dekády mesiaca marec sú podľa kalendára ešte súčasťou zimného obdobia, tretia dekáda je už prechodom zimného obdobia do jarného… Doterajší priebeh zimy bol na území Slovenska veľmi neobvyklý a špecifický, jeho prevažná časť bola bez trvalejšej…

Slovenský včelár 1-2/2016

Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia; som rád, že ako predseda nášho Spolku včelárov Slovenska a zároveň aj zodpovedný redaktor nášho najdlhšie vydávaného odborného včelárskeho časopisu na Slovensku — Slovenský včelár Vás môžem všetkých pozdraviť na prahu nového kalendárneho roka 2016 a zároveň Vám popriať v ňom hodne pevného fyzického i duševného zdravia, z ktorého pramení i Vaša životná sila a…