+421 901 705 436 svs@orava.sk

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie…

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5.mája 2011 č.536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov“ pre chovateľov hospodárskych zvierat, ktorí nie sú podnikateľmi – na kompenzáciu strát na zvieratách a zlikvidovaných zariadeniach na chov zvierat, ktoré vznikli…

Verifikácia Hlásenia o chove včelstiev v roku 2017

Vážený/á pán/i, V termíne do 17. 03. 2017 boli na príslušné RVPS-ky odoslané HLÁSENIA O CHOVE VČELSTIEV (ďalej len „hlásenie“) spolu s ich elektronickou formou na DVD. Príslušný úradný veterinárny lekár (ďalej len „ÚVL“) aktualizuje rozdelenie katastrov medzi kontrolné osoby AUVL (ďalej len „KO“) s nasledovnými podmienkami: – k jednotlivým katastrom priradí len nevyhnutný počet kontrolných osôb (jedna KO…

Venujte nám svoje 2% z dane

Venujte nám svoje 2% z dane Vážení členovia SVS,  vážení priaznivci včelárstva,        na začiatku roka prichádza opäť čas, kedy sa môžete rozhodnúť, akým spôsobom zúročíte  2% percentá dane z vašich príjmov za uplynulý rok. Ďakujeme vám,  že ste sa rozhodli pre podporu  nášho Spolku včelárov Slovensku, ktorého členovia chovajú vyše 20 tisíc včelstiev, ktoré pomáhajú zvyšovať úrody ovocia…