+421 901 705 436 svs@orava.sk

Projekt EÚ „Včely v službách človeka a prírody v Euroregióne Tatry“.

Správy z predchádzajúcich rokov o včelárskej situácii vo svete v Európe a čiastočne i v Poľsku sú alarmujúce. V niektorých krajinách zaniklo až 50-60% včelstiev. Dôvody sa stále skúmajú, hoci prvé zistenia už boli formulované. Predchádzať tomuto znepokojujúcemu javu uskutočnil Karpatský zväz včelárov v Nowom Saczu ako žiadateľ a Spolok včelárov Slovenska v Trstenej ako partner realizáciu mikro-projektu pod…

PROJEKT “Včely v službách človeka…“

My, slovenské včeličky, pozdravujeme Vás všetkých slovenských žiakov a žiačky z celého nášho srdca a obraciame sa na Vás s touto prosbou: Detičky! Neničte zbytočne náš chlebík a inú potravu, ktorú potrebujeme pre nás a pre naše detičky, a čo zostane, s radosťou Vám dávame všetko v podobe sladučkého medu. Nezabúdame ani na nemocných  a aj im k ich…

Projekt EÚ

PROJEKT „Včely v službách človeka a prírody v Euroregióne Tatry „ V roku 2010 Spolok včelárov Slovenska podpísal dohodu o spolupráci s Karpatským zväzom včelárov v Nowom Soczi (v Poľsku) pri riešení spoločného medzinárodného projektu pod názvom „Včela v službách človeka a prírody v Euroregióne Tatry“. Cieľom projektu je: • zmapovanie situácie, stavu a podmienok včelárenia na území Euroregiónu Tatry…