+421 901 705 436 svs@orava.sk

Vzdelávací kurz

  Dňa 25. – 26.02.2012 organizuje CVŽV Nitra – Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku vzdelávací kurz „Asistenti úradných veterinárnych lekárov  (AVL SV)“, ktorý sa uskutoční v Malej zasadačke Mestského úradu v Žiline.   Pozvánka AUVL3 – feb.2012, MsÚ Žilina   Program školenia AUVL3 – feb.2012, MsÚ Žilina

Národný program eradikácie moru včelieho plodu na rok 2011

Cieľom  je eradikovať ohniská moru včelieho plodu (ďalej len „MVP“) v chovoch včiel na celom území Slovenskej republiky. Ozdravením chovov sa zlepší zdravotný stav, znížia sa straty na produkcii medu a ďalších včelích produktov, zabezpečí sa optimálne opelenie poľnohospodárskych kultúr a ostatných rastlín. Program eradikácie sa každoročne vyhodnocuje a na