+421 901 705 436 svs@orava.sk

KRAKOVSKÉ MEDOBRANIE 2015

V duchu 20 ročnej tradície a po dobrých skúsenostiach a pozitívnych ohlasov z minulých rokov organizuje Ústredie Spolku včelárov Slovenska v dňoch 5. – 6. septembra 2015 (prvá septembrová sobota a nedeľa) pre členov SVS a ich rodinných príslušníkov dvojdňový odborno-vzdelávací a kultúrno-oddychový zájazd do Poľska z príležitosti tradičných osláv poľského včelárenia, včelárov, medu i medoviny pod názvom –…

23.VZ SVS 2015

Miestom jeho konania bola Trstená, ktorá v Kongresovej sále hotela Roháč, na Námestí M. R. Štefánika privítala v sobotu 31. 1. 2015 delegátov a hostí zo všetkých kútov Slovenska. Z dôvodu, že 23. VZ SVS bolo volebným zhromaždením, ohraničilo svojim termínom konania sa, predchádzajúce obdobie obnoveného SVS od r. 1990, i naplnenia tretieho štvorročného funkčného obdobia nášho predsedu SVS…

Medový perníček, do srdca chodníček

II. ročník voňavého podujatia – Medový perníček, do srdca chodníček 1.12.2013 – 7.12.2013 Medová, sladučká spokojnosť žiarila z tvárí organizátorov II. ročníka  podujatia, ktoré sa tohto roku uskutočnilo v priestoroch kultúrneho domu Nová Ľubovňa.