+421 901 705 436 svs@orava.sk

Slovenský medový festival TRSTENÁ 2012

SPOLOK VČELÁROV SLOVENSKA a Ústredie spolku včelárov Slovenska v Trstenej Vás srdečne pozývajú na 6. ročník Slovenského medového festivalu, ktorý sa uskutoční v Mestskom kulturnom stredisku 14. júla 2012 (sobota) v Trstenej

Odborný dvojdňový kurz: Chov včelích matiek

Odborný dvojdňový kurz: Chov včelích matiek Miesto a dátum konania kurzu: – Turistická ubytovňa Sivá Brada 2. júna 2012 – teoretická časť – Včelnica odborného garanta kurzu p. Petra Geletu v Hodkovciach    3.  júna 2012 – praktická časť     „Matka je vo včelstve jedným z rozhodujúcich činiteľov. Včelári by preto mali venovať zvýšenú pozornosť tejto problematike tým, že si matky budú…

Kurz medového pečiva

Spolok včelárov Slovenska v spolupráci s R SVS Želovce organizuje v dňoch 24. a 25. júna 2011 prvý kurz medového pečiva. Dvojdňový kurz pod vedením pani učiteľky

Včelársky zápisník na rok 2011

Včelársky zápisník  na rok 2011 Vážení priatelia včelári; Ústredie Spolku včelárov Slovenska vydalo pre všetkých členov SVS druhý spolkový Včelársky zápisník na rok 2011. K Vám, členom SVS sa dostáva s malým časovým sklzom, ktorý bol zapríčinený objektívnymi dôvodmi a to termínom konania 19. VZ SVS dňa 29.01.2011 v Žiline, ktoré ako všetci určite viete bolo volebným Valným zhromaždením,…