+421 901 705 436 svs@orava.sk

Verifikácia Hlásenia o chove včelstiev v roku 2017

Vážený/á pán/i, V termíne do 17. 03. 2017 boli na príslušné RVPS-ky odoslané HLÁSENIA O CHOVE VČELSTIEV (ďalej len „hlásenie“) spolu s ich elektronickou formou na DVD. Príslušný úradný veterinárny lekár (ďalej len „ÚVL“) aktualizuje rozdelenie katastrov medzi kontrolné osoby AUVL (ďalej len „KO“) s nasledovnými podmienkami: – k jednotlivým katastrom priradí len nevyhnutný počet kontrolných osôb (jedna KO…

Slovenský včelár 3-4/2017

Vážení čitatelia, v mojom prvom tohtoročnom úvodníku nášho spolkového časopisu Slovenský včelár Vás všetkých chcem, ako jeho zodpovedný redaktor i predseda Spolku včelárov Slovenska čo najsrdečnejšie pozdraviť a popriať Vám v novom roku 2017 veľa zdravia, síl, osobnej, rodinnej i spoločenskej pohody, úspešnú včelársku sezónu a v jej priebehu veľa Božích milostí a požehnania. Už dávnejšie som na rovnakom mieste napísal,…

Venujte nám svoje 2% z dane

Venujte nám svoje 2% z dane Vážení členovia SVS,  vážení priaznivci včelárstva,        na začiatku roka prichádza opäť čas, kedy sa môžete rozhodnúť, akým spôsobom zúročíte  2% percentá dane z vašich príjmov za uplynulý rok. Ďakujeme vám,  že ste sa rozhodli pre podporu  nášho Spolku včelárov Slovensku, ktorého členovia chovajú vyše 20 tisíc včelstiev, ktoré pomáhajú zvyšovať úrody ovocia…

Vydávanie poverenia a sprievodný doklad na premiestňovanie včiel

Vydávanie poverenia a sprievodný doklad na premiestňovanie včiel  –  usmernenie Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS“)  podľa  § 6 ods. 2 písmena a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.“) vydáva pre regionálne veterinárne a potravinové správy (ďalej len „RVPS“), v súvislosti s…

KALENDÁR 2017

Zmyslom tohto kalendára, je predstaviť prevádzkovú metódu obhospodarovania včelstie počas roka v inej podobe. Poukazuje sa tu na jednoduché vedenie včelstiev v nadstavkovom úli, využitie dvoch matiek v jednom produkčnom včelstve v určitom čase, tvorbu odložencov a jednoduchý chov včelích matiek…

Slovenský včelár 11-12/2016

Vážení čitatelia, v každodennom prežívaní našich osobných čiastkových okamihov sme sa priblížili k finalizácii mozaikového obrazu nášho tohtoročného včelárenia. Slovenský včelár č. 11—12/2016, ktorý držíte v rukách je azda najrelevantnejším znakom konštatovania, že sa priblížil spolu s ním aj záver kalendárneho roka 2016. Koniec určitého obdobia býva v ľudskom podvedomí obyčajne spájaný s príslušnou formou bilancie, hodnotenia a nových predsavzatí, ktoré…

Jubilejný 10. ročník Slovenského medového festivalu

Propozície súťaže 10. ročníka SMF v Trstenej o najlepší slovenský med, slovenskú medovinu, najkrajší medovník a najzaujímavejší včelársky exponát. Vážení členovia SVS, rok 2016 je okrem iného aj jubilejným rokom, kedy sa koná naše najvýznamnejšie Spolkové podujatie, ktorým je 10. ročník Slovenského medového festivalu v Trstenej, ktorý sa bude tento rok konať v novom termíne – a to v…