+421 901 705 436 svs@orava.sk

Príručka pre žiadateľa o poskytovaní podpory na vykonávanie opatrení v sektore včelárstva 2023/2024

Prvým augustom 2023 začne nový podporný rok 2023/2024          V zmysle  schváleného  Nariadenia vlády SR č. 10/2023  Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore včelárstva na podporný rok 2023/2024 môžu včelári  požiadať prostredníctvom  svojich OZ o poskytnutie pri vykonávaní nasledovných opatrení v podpornom roku  2023/2024, pričom  podporný rok …