+421 901 705 436 svs@orava.sk

Včelárstvo v rozvoji vidieka, poľnohospodárstva a potravinárstva

Organizácia pre rozvoj zdravia a výživy n. o. v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre predložila opätovne projekt a požadovanú dokumentáciu na poskytnutie nenávratnej finančnej podpory pre realizáciu špecializovaného kurzu „Včelárstvo v rozvoji vidieka, poľnohospodárstva a potravinárstva“, ktorý sme pripravili aj s Vašou organizáciou. Predložený návrh bol Poľnohospodárskou platobnou agentúrou prijatý. Na finančnú podporu je uzatvorená zmluva pre…

Zaradenie „včelárskych vozidiel“

Odbor dopravnej polície Prezídia Policajného zboru obdŕžal cestou kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky Vašu žiadosť o zaradenie samochodných aj prívesných včelárskych vozidiel medzi zvláštne motorové vozidlá a zjednodušenie postupov pri ich technickej kontrole s využitím mobilných staníc technickej