Jubilejný 10. ročník Slovenského medového festivalu

Propozície súťaže 10. ročníka SMF v Trstenej
o najlepší slovenský med, slovenskú medovinu, najkrajší medovník a najzaujímavejší včelársky exponát.

Vážení členovia SVS, rok 2016 je okrem iného aj jubilejným rokom, kedy sa koná naše najvýznamnejšie Spolkové podujatie, ktorým je 10. ročník Slovenského medového festivalu v Trstenej, ktorý sa bude tento rok konať v novom termíne – a to v piatok a v sobotu 21. – 22. 10. 2016 v Mestskom kultúrnom stredisku v Trstenej, na ktorý Vás – všetkých členov Spolku včelárov Slovenska i priaznivcov včelárstva v mene nášho Ústredia SVS srdečne pozývame.
Každoročne je sprievodným programom SMF okrem iného aj súťaž o Najlepší slovenský med, Najlepšiu slovenskú medovinu, Najkrajší medovník a Najzaujímavejší včelársky exponát, pomôcku či zariadenie.