KALENDÁR VČELÁRA – AUGUST

Včelárska produkčná sezóna pomaly končí, treba sa postarať o včelstvá, aby boli pripravené na nastávajúcu zimu. A úspešnosť ďalšej produkčnej sezóny závisí práve od prác v auguste a septembri.
Na včelnici
Práca so včelami v tomto období je veľmi dôležitá. Problém je však v tom, že väčšinou je už bezznáškové obdobie a včelstvá začínajú sliediť. Včelárovi dajú pocítiť každý chybný krok, ktorý si v znáškovom období ani neuvedomil. Každý nesprávne odložený rámik sa za pár minút stane objektom záujmu včiel čo sťažuje prácu včelárovi, ale môže vyvolať aj rabovanie slabších včelstiev. Včelári s menším počtom včelstiev využívajú na prehliadku ranné a večerné hodiny, keď je letová aktivita včiel znížená, tí , ktorí obhospodarujú väčší počet, musia pracovať rýchlo a cieľavedome. Ak sa objaví náznak sliedenia, treba prácu ukončiť a presunúť sa na druhý koniec včelnice, ak nepomôže ani to, treba na deň prácu ukončiť.
Dôležité úkony pri prehliadke v auguste:
– liečenie. Ak niekto nestihol vložiť gabonové pásiky koncom júla, po poslednom medobraní, tak začiatkom augusta je posledný termín. Vložený počet pásikov závisí od sily včelstva. Odložencom stačí jeden, priemerným rodinám dva, ale silným včelstvám aj tri pásiky. Treba ich vkladať priamo do plodového telesa, aby bol kontakt so včelami čo najtesnejší. Počas doby vloženia ( 4 týždne ) je dobré ich aspoň raz ošetriť šmirgľovým papierom a narušiť propolisovú vrstvu. Po 4 týždňoch treba nosiče z úľov odstrániť a spáliť, rámiky treba prisunúť naspäť k sebe, aby bolo plodové teleso celistvé.
– úprava plodového telesa. Aj počas kvitnutia slnečnice sa dajú stavať medzistienky, matka ich však už nezakladie, ale včelár získa panenské plasty do ďalšej sezóny. V plodovom telese na zimu je však takýto plast „ studený “, včely ho neradi obsadajú a pôsobí rušivo. Je preto potrebné takéto plasty z plodiska vybrať, alebo aspoň ich posunúť na kraje. Skladovanie takýchto plastov nie je problematické, víjačka ich takmer nenapadá a sú veľmi vhodné na jarné rozširovanie včelstiev v dobe, keď sa ešte nedajú vkladať medzisteny. Pri úprave plodového telesa včelstvá nezužujeme. Je starým zvykom z obdobia dvojpriestorového včelárenia, že po znáške sa medníky odstraňujú. Robí sa to hlavne pri úľoch bez odnímateľného dna. Včelstvá sa stlačia do plodiska a na jar sa včelári čudujú, že majú slabé včelstvá. Pri úľoch bez odnímateľného dna je vhodné plodisko prevesiť do medníka, včelstvo tam aj zakŕmiť a najlepšie aj zazimovať s tým, že časť starých rámikov z pôvodného plodiska sa vyberie a spracuje. Pri odnímateľných dnách sa len prehodia nadstavky. Dôležité je, aby zostal pôvodný priestor úľa. Ak aj napriek týmto radám chce včelár včelstvo znížiť na jeden nadstavok, tak to treba spraviť ak sú včelstvá stiahnuté do zimného chumáča. Osobne to však neodporúčam, včelári by sa mali naučiť zimovať včelstvá v dvoch nadstavkoch klasických rozmerov CS, B. Pre NN to však neplatí, tam je potreba aspoň tri NN.
– kontrola zdravotného stavu včelstva. V čase keď sa znižuje počet včiel v úli a kontrola plodových rámikov je jednoduchšia, je potrebné v rámci úpravy plodového telesa skontrolovať aj zdravotný stav včelstva. Treba rýchlo, rámik za rámikom prezrieť plod a hľadať všetky atypické zmeny. Je však potrebné, aby včelár vedel čo hľadá. Ide hlavne o choroby plodu, o mor a hnilobu. Pri more ide hlavne o prepadnuté viečka, o osamelé zaviečkované nevyliahnuté bunky po krajoch, viečka plodu s otvorom, otvorené bunky s mazľavou hmotou, alebo už aj príškvary, viditeľné pri pohľade zhora, v určitom uhle. Ak včelár vie, čo má hľadať, práca ide rýchlejšie. Pri hnilobe si treba všímať hlavne farbu nezaviečkovaného plodu. Príznaky, postupy sú podrobne opísané aj v odbornej literatúre, ale i v časopise Včelár.
– zimné zakrmovanie. Po usporiadaní plodového telesa je potrebné dodať zásoby na zimné obdobie. Časť týchto zásob je potrebné dodať jednorázovo vo veľkých dávkach a využiť na spracovanie cukrového roztoku hlavne staré včely, teda tie, ktoré sa zimy aj tak nedožijú. Menšia časť sa potom dokŕmi začiatkom septembra, keď sa vyliahne časť plodu. Včelstvá uložia tieto zásoby do buniek po vyliahnutom plode, a tým si priblížia zásoby k budúcemu zimnému chumáču. Existujú aj názory na takzvané podnecovanie. Je to pracné dávať v krátkych časových intervaloch malé dávky sirupu, s odôvodnením, že sa tým matky rozkladú. Podľa môjho názoru je to neefektívne, matky majú totiž od prírody zakódované, že po slnovrate sa ich plodnosť znižuje. Jedine matky nultého ročníka majú posunutú vrcholovú krivku a plodujú o pár týždňov dlhšie.
– ukončiť zber peľu. Včelári, ktorí si zlepšujú ekonomiku zberom peľu, by mali v tomto mesiaci uvoľniť peľochyty. Je na nich, v ktorej dekáde mesiaca to urobia, peľ na výchovu plodu si včely nanosia aj počas spustenej mriežky. Je však potrebné, aby si ho ešte pred zimou doniesli do zásoby, aby rast včelstva v skorej jari, keď ešte príroda peľ neponúka, netrpeli deficitom tejto bielkovinovej zložky potravy. Aby v mesiacoch február a marec mali z čoho vychovávať plod.
– úprava letáčového otvoru. Jedna zo starých poučiek o zužovaní letáča podľa počtu obsadených rámikov je už dávno neplatná. Je vhodné ponechať letáčový otvor o pôvodnej veľkosti a vložiť zábranu proti vniknutiu hlodavcov. Ak včelár zakrmuje včelstvá, v prípade keď je plodisko v pôvodnom medníku nemusí mať strach z rabovania. Ak včelár zúžil včelstvo len do plodiska, na obdobie počas kŕmenia, je dobré čiastočne zúžiť letáčový otvor vložkou, slabšie včelstvá by sa asi pri pôvodnom otvore ťažko ubránili. Každý má však vlastné skúsenosti, veľakrát získané aj na svojich chybách.
– opatrenia proti škodcom. Proti hlodavcom umiestňujeme na letáčový otvor materské mriežky, alebo špeciálne zábrany. Treba ich nasadiť včas, keď sa v auguste ochladí a nastanú chladné noci, teplo a vôňa potravy v úli láka. Pri veľkom výskyte ôs, treba nastaviť pasce na osy vo forme zavesených fliaš so zúženým hrdlom. Ako návnadu používame skvasené pivo s trochou cukru. Cukrové roztoky sú nevhodné, tie lákajú aj včely. Ochrana proti medveďom je stále aktuálna, písalo sa o nej vo Včelári, našťastie s ňou nemám veľké skúsenosti. V neposlednom rade sa treba pripraviť aj na „ dvojnohých medveďov “. Bohužiaľ s nimi skúsenosti mám. Ak niekto zimuje včelstvá na odľahlých stanovištiach, je potrebné všetko, čo sa dá nejakým spôsobom speňažiť, odniesť domov. V kočovných vozoch okrem úľov nesmie zostať žiadne prenosné vybavenie. Mne ukradli aj kolesá s nábojmi a ložiskami, ojo od vlečky, takže treba myslieť na všetko.
NN systém
Pri nízkych nadstavkoch typu Optimal ponechávam po vytočení minimálne tri NN. Zakrmujem veľkými dávkami sirupu ( 6 l a viac ). Súvisí to jednak s ekonomikou a pracnosťou. Ak idem za včelstvami do terénu, je mi jedno, či beriem 500 alebo 1000 l sirupu. A pri pracnosti pri otvorení úľa je tiež jedno, či nalejem 1 l alebo 6 l sirupu. Takže pre mňa je výhodnejšie v tomto prípade raz a veľa. V poslednej dobe však ani veľa nedokrmujem. Slnečnicový med je totiž výborný aj na zazimovanie. Pri vytáčaní odoberám len NN s medom. NN s plodom a medovým vencom nechávam včelám. Podľa veľkosti a hmotnosti medového venca určujem množstvo potrebného sirupu. To sa v poslednom období pohybuje od 4 do 12 l na rodinu. Pri súčastných cenách medu a cukru ušetrím veľa síl a energie na zakŕmenie. A koncom sezóny príde každé uľahčenie práce vhod.
Spád klieštika sledujem priebežne, na každom úle mám vysúvateľnú podložku. Koncom mesiaca povyberám gabony a uskladňujem prázdne nadstavky. Pred uskladnením v chladiarni plasty roztriedim a skladujem len vhodné do ďalšej sezóny. Rámiky vyrezávam a odovzdávam do spracovateľského závodu. Keďže ekonomika hrá aj tu svoju úlohu, dávam námet pre včelárov, aby poskytli svoje skúsenosti v spracovaní voštín doma verzus spracovateľský závod. Osobne na to doma nemám ani priestory ani čas. Poznám však včelárov, ktorí celý postup realizujú doma.
Pri kontrolách, ak je to potrebné, vymieňam matky pridaním odložencov v jednom alebo dvoch NN. Po desiatom septembri a zakŕmení pri dostatku matiek vymieňam aj kus za kus pomocou pridávacej klietky.
Keďže týmto kalendáriom končím, chcel by som poukázať na pár bodov prečo včelárim v NN. Zároveň však podotýkam, že nehodnotím včelárov podľa typu úľa, ale podľa osobných, ľudských a včelárskych kvalít. Nevyvyšujem NN systém a netvrdím, že všetko ostatné je zastaralé. Včeláril som v ležanoch, dvoj- a trojnadstavkových úľoch typu CS a B a môžem porovnávať. Väčšina kritikov v NN systéme nevčelárila, o to väčšmi ho kritizuje. Do 40 až 50 rodín sa dá včeláriť v akomkoľvek úle aj popri zamestnaní. Ak však chce niekto prekročiť sto, musí sa zamýšľať nad tým, ako si prácu čo najviac uľahčiť.
– Váha, pri práci so včelstvom sa musíte dostať aj k plodisku. V prípade plných nadstavkov je rozdiel, či odložím 25-28 kg pri NN systéme, alebo 35-40 kg ( CS, B ). Podobne pri medobraní a nezabúdajme všetci raz zostarneme a síl bude len ubúdať.
– Priestor, v dnešnej dobe je dvojpriestorový úľ pre výkonnú matku malý. Dá sa včeláriť aj v dvojpriestorovom, je však potreba viacej zasahovať do včelstva ( prevesovanie plodu, odoberanie zaviečkovaných medových rámikov ), v NN systéme pridávanie nadstavkov nie je problém.
– Medobranie, v NN systéme sa dá použiť výklz, vyfukovač…, v klasike sa väčšinou používa metlička, alebo motorový zmetač. Nízky rámik sa dá obhospodarovať aj jednou rukou, ľahšie sa odviečkuje. Na vysoké rámiky potrebujete ruky obe. Nízky rámik je ideálny do radiálneho medometu.
– Svojpomocná výroba, jednoduchosť úľa spočíva aj v jednoduchosti jeho výroby. Z nahrubkovanej 25 mm dosky dokážem na úľ vyrobiť všetko. Pri falcovaných a uteplovaných úľoch to také jednoduché nie je.
– Ošetrovanie, všetky časti úľa môžem vypražiť v parafíne, nadstavok zároveň dezinfikujem a konzervujem. Pri izolovaných úľoch je to problém.
– Chov matiek, jednoduchý odchov série v medníku, oplodňovanie matiek na NN rámikovej miere, po ukončení chovu v štvorplemenáčoch získam odložence s mladou matkou.
Nevýhody?
Možno potreba veľkého množstva úľových dielcov a rámikov. Ale, keď sa stolársky stroj raz nastaví, máte dosť materiálu a času, je jedno či spravíte 50 alebo 500 nadstavkov a 500 alebo 5000 rámikov. Keď mi to má uľahčiť prácu v sezóne, stojí to zato. A mne to zato stálo a dodnes neľutujem. Možno len jedno, že som nezačal s NN systémom skôr o dvadsať rokov.