KALENDÁR VČELÁRA – MÁJ

Včelár v máji

Po tohtoročnej zime je ťažké predvídať počasie a stav vegetácie v máji. Ale bez ohľadu na tieto faktory môžeme konštatovať, že máj na juhu Slovenska je jedným z vrcholov včelárskej sezóny. Kým ne severe začína včelárska jar, na juhu včelári s väčším počtom včelstiev nevedia „kde im hlava stojí“ a využívajú každú voľnú chvíľu a pekné počasie na prácu pri včelách…
Na včelnici
Práce v tomto mesiaci je tak veľa, že na ich podrobné opísanie týchto pár riadkov nestačí. Keďže príroda je v tomto období nesmierne štedrá, kvitne alebo dokvitá väčšina ovocných stromov, repka olejka a na juhu aj agát, je to aj obdobie bohaté na prínos peľu do úľov, treba sa postarať hlavne o priestor pre včelstvá. Pri klasickom dvoj až troj priestorovom včelárení by mali byť už nasadené medníky, a len slabšie včelstvá bez posilnenia mierne zaostávajú. Spôsobov pridávania medníkov je viacero, každý má ten svoj a pre začiatočníkov ich pár spomeniem. Ak je to možné, je dobré pridávať vytočené medové rámiky, včelstvo takýto medový nadstavok rýchlo obsadí a zároveň vyčistí. Ďalší, pracnejší spôsob je vyvesenie plodových plástov bez matky do medníka a zároveň sa pridá materská mriežka. Do plodiska sa vložia namiesto plástov medzisteny a úľ sa uteplí. Pri slabších včelstvách sa môže priestor medníka zúžiť prepážkami. Je to pracnejšie, ale pri menšom počte včelstiev sa to dá stíhať. Na postupné pridávanie medníkov sa používa aj fólia, ktorá sa položí na plodisko a jeden roh sa čiastočne odkryje. Takto teplo z plodiska neuniká do medníka a pri pretlaku včiel sa tieto postupne presúvajú do voľného priestoru v medníku. Vo výhode sú tí včelári, ktorí zimujú včelstvá v medníku. Včelstvo obsadá priestor smerom dole prirodzenejšie a v určitom stupni rozvoja sa len prehodia nadstavky. Samozrejme v tomto kroku sa pridá mriežka, medzisteny a všetko sa upraví tak, aby pokračoval rozvoj včelstva plynule. V tomto období sa pristupuje ku každému včelstvu individuálne, len včelári s väčším počtom včelstiev si ich rozdelia do kategórií podľa sily a potom postupujú s prácami v danej skupine jednotne.
Určite je veľa spôsobov ako rozširovať včelstvá, každý má ten svoj zaužívaný alebo odpozeraný od priateľa. Treba sa však vyvarovať predčasnému nasadzovaniu a tým aj narušeniu teplotného režimu včelstva ale aj druhého extrému a to neskorému nasadeniu medníkov. V druhom prípade prepukne rojová nálada a pre včelára nastáva problém ekonomického využitia včelstva. O príčinách nástupu rojovej nálady a o podmienkach jej vzniku je pomaly toľko teórií a názorov, ako je počet včelárov. Jednou z hlavných chýb, a to je praxou potvrdená, je chov matiek z rojových včelstiev. Pre včelára je jednoduché narobiť odložence s rojovými materskými bunkami. Z jeho pohľadu je to praktické a rýchle, ale potom musí počítať so zvýšenou rojivosťou v nasledujúcej sezóne. Väčšinou to včelárom nevadí, veď použitím rojových materských buniek práve vyriešili problém bezmatkovosti alebo chovu tohtoročných matiek. A čo bude potom, však sa uvidí. Rozmnožovacia schopnosť rojením je vo včelstvách geneticky zakódovaná, ale sú aj včelstvá, ktoré ju majú potlačenú, matky sa menia samé tichou výmenou a napriek tomu nezaostávajú v medných výnosoch voči priemeru včelnice. A práve z týchto včelstiev by sa mali odchovávať nové matky a trúdy pre celú včelnicu. Ak včelára netlačí termínovaný odchov matiek a môže si dovoliť sklz v chove, mal by ho mať každý včelár s počtom včelstiev nad 40-50, ktorý sa neodváži na chov matiek s prelarvovaním z plodového plástu. Využitím tohto postupu si môže každý odchovať matky aj zo včelstva, ktoré si mení matky samé tichou výmenou. A samozrejme spĺňa aj ostatné kritéria pre vlastnosti matiek a včelstva.
Tvorba odložencov.
Je to jeden zo spôsobov ako sa dá tlmiť rojová nálada. Treba zdôrazniť, že vytváranie odložencov nemusí nutne slúžiť na zvyšovanie počtu včelstiev. Je dobré mať v zásobe pár rezervných matiek, ale odloženec môže poslúžiť aj na výmenu matiek vo včelstve alebo aj na posilovanie včelstiev pri kočovaní za znáškou. Odložence vytvorené v tomto mesiaci pri správnom obhospodarovaní môžu byť zazimované ako kmeňové včelstvá, dokonca z poslednej znášky (slnečnica, medovica) z nich môžeme odobrať med. A ako vytvoriť odloženec? Najvhodnejšie na jeho tvorbu je použiť plodové plásty bez otvoreného plodu. Tie sa dajú zabezpečiť prevesením do medníka na dobu zaviečkovania plodu. Použitím takto pripravených plástov sa dá bez problémov pridať mladá matka. V prípade pridávania meterskej bunky tesne pred vyliahnutím nemusí byť všetok plod zaviečkovaný. Sila novoutvoreného odloženca závisí od počtu plodových rámikov. Koncom mesiaca máj stačia 2-3 plodové rámiky a dva medovo-peľové. Je dobré pridať aj rámik s vodou a letáč zúžiť. Je vhodné pridať oplodnenú matku, v takomto prípade po jej prijatí je vytvorené včelstvo. Väčšie riziko je pridávať materskú bunku, pri strate matiek po oplodnení je 20 – 30 % odložencov bez matky, včely starnú a ďalšie matky sa horšie pridávajú. Hrozí aj výpadok generácie včiel a odložence treba priebežne posilňovať. Pri menšom počte včelstiev to však nie je problém. Treba však zdôrazniť, že tvorba odložencov je potrebná v každom včelárstve, aj keď včelár nechce počet včelstiev zvyšovať. Do konca sezóny sa takéto včelstvá dajú využiť bez problémov aj na posilovanie kmeňových včelstiev alebo pár z nich aj prezimovať.
Využívať stavebný pud.
V tomto období rastu včelstiev pri priaznivých podmienkach treba maximálne využívať stavebný pud včiel. Pridávaním rámikov s medzistenami zároveň ozdravujeme plodisko a netreba zabúdať ani na stavebné rámiky. Ak má včelstvo možnosť stavať trubčinu, vystavané nové medzistienky sú kvalitnejšie, bez poškodenia plochy trubčinou. Zároveň je vhodné označiť si stavebný rámik farebne, aby sa už pri otvorení úľa dala zistiť jeho poloha. Pozor však pri jeho skorej kontrole, väčšinou sa na ňom vyskytuje matka, ktorá ho okamžite zakladie. V prípade ak sa jedná o kvalitnú matku a včelstvo, nie je vhodné rámik vyrezať, je lepšie ho posunúť do iného včelstva a rozchovávať na včelnici kvalitných trúdov. Ak je včelstvo menej hodnotné, treba rámik vyrezať a divú stavbu roztaviť v slnečnom tavidle. Aj takto získaný pekne sfarbený vosk sa dá v zime využiť na výrobu sviečok.
Vytáčanie medu.
Ak má niekto výdatnú znášku z ovocných stromov a nemá priestor v úle na ďalšiu znášku, treba med vytočiť. Ak medu nie je toľko, dá sa vytočiť spolu s repkou. V južných oblastiach nastáva problém v ostatných rokoch najmä prekrývaním znášok z repky a agátu. Už aj malé množstvo repkového medu vizuálne znehodnotí med z agátu, spôsobuje jeho kryštalizáciu. Na akosti medu to veľa nezmení, zákazník je však naučený, že agát je vždy svetlý, priehľadný a tekutý. Včelári, ktorí nemajú náhradné rámiky a medníky potom v strese vytáčajú repkový med a niekedy aj na úkor zvýšeného obsahu vody v repkovom mede. Výsledok takéhoto postupu môže byť aj to, že repkový med následne začína kvasiť.
Odstraňovanie včiel z medníkov.
V ostatnom čase dosť diskutovaná otázka. Je veľa spôsobov ako odvčelniť medníkové rámiky, každý propaguje ten svoj.
– Zmetanie včiel metličkou, je to najbežnejšie používaný spôsob, práca je namáhavá a pri väčšom počte ometaných rámikov trpí rameno včelára. Metličku treba namáčať do vody a vymývať z nej med, ktorým sa zalepila počas ometania. Používa ju väčšina včelárov a ani nerozmýšľajú nad tým, ako si túto činnosť uľahčiť. Používali ju aj naši dedovia, ak nebolo metličky, stačilo husie krídlo alebo pero.
– Motorový ometač včiel, dosť sa používa v Maďarsku ale aj u nás. Podstata ometača je, že proti sebe rotujú dve fóliové kefky, medzi ne sa vloží rámik a rotujúce poddajné fóliové hrebene na 2-3 krát ometú včely z rámika. Rámik sa drží v rukách alebo v kliešťach na rámik. Trpia ramená včelára, práca však ide rýchlejšie, vhodné je využívať pomocníka a potrebný je aj zdroj napätia ( 12 – 24 V).
– Plachtičky napustené repelentom, postup ktorý sa využíval v minulosti, dnes je však zakázaný. Okrem toho sa zistilo, že repelenty skracujú dĺžku života včiel. Občas sa tento postup dá vzhliadnuť na videokazetách o včelárení v Amerike.
– Výklzy. Používanie výklzov asi najviac názorovo rozdeľuje včelársku obec. Existuje veľa druhov výklzov, od stredných osemcestných až po rohové. Princíp spočíva v tom, že počas sezóny sa pod nadstavok s medom vloží prázdny nadstavok, naň sa položí výklzový rám a nakoniec medník bez plodu a náhodne prítomnej matky. Počas 24-36 hodín včely opustia medníkový priestor, pretože feromóny matky a plodu sú pre ne príťažlivejšie ako zásoby medu. Koncom sezóny sa prázdny medník podkladať nemusí. Osobne využívam výklzy, pri práci dvoch ja dvíham medníky a pomocník ukladá prázdny medník s už nasadeným výklzom. Výklzy vkladáme ráno a nasledujúci deň večer zbierame medníky. Neskutočná pomoc je táto pomôcka pri poslednom zbere v sezóne, keď každou minútou sa zväčšuje počet rabujúcich včiel. Je len samozrejmosťou, že nadstavky musia byť včelotesné a očká uzavreté. A ešte jedna rada nad zlato. Argument, že med v rámikoch zachladne a zle sa vytáča je bezpredmetný. Už roky používam na ohrev odviečkovaných rámikov v medomete teplovzdušnú pištoľ, umiestnenú vo veku medometu. Teplý vzduch rámiky a med počas vytáčania prehreje, takže nie sú žiadne straty a na konci vytáčacieho cyklu vyteká z medometu teplý med. Ten sa aj ľahšie cedí.
– Vyfukovanie včiel. Na tento účel sa používajú motorové vyfukovače.  Rozhodne to nie je spôsob pre malovčelára, ani pre včelára, ktorý ošetruje každú včielku.
– Odviečkovanie.
Je to asi najťažšia a najpomalšia práca pri získavaní medu. Väčšinou rýchlosť vytáčania závisí od odviečkovania. Na trhu sú rôzne pomôcky, od rôzneho typu vidličiek, nožov na paru alebo elektriku, valčekov, elektrických hoblíkov až po zariadenia pre poloprofesionálov a profesionálov, ako reťazové, nožové, pílkové odviečkovače. Všetko je to len otázka šikovnosti včelára a v neposlednom rade aj ceny pomôcky. Asi najmenej používaná pomôcka je odviečkovací stôl. Tu sa medze improvizácii nekladú. Videl som odviečkovávať nad lavórom, detskou vaničkou, sudom a pod. Včelár si ani neuvedomuje, ako si takouto improvizáciou sťažuje už aj tak ťažkú prácu. Veď za cenu doma predaných 100 kg medu sa dá u nás kúpiť výborný nerezový odviečkovací stôl, ktorý okrem nastavenia rámika spĺňa ešte funkcie zásobníka odviečkovaných rámikov a odkvapkávača medových viečok, a to už nehovorím o pohodlnosti a hygiene práce. Aj improvizáciou sa dá šetriť, v tomto prípade na nevhodnom mieste. O medometoch, cedidlách a nádobách na uskladnenie medu v kalendáriu jún.

NN včelárenie

V časoch znášky je včelárenie v NN systéme otázkou pridávania nadstavkov. Podľa kondície včelstva pridávame NN s medzistienkami, panenskými plástami alebo medovými plástami. Zároveň nastáva čas na tvorbu odložencov a na chov matiek. V tomto systéme sa matky odchovávajú veľmi jednoducho. Chovné včelstvo, vlastnosti, ktorého poznáme už z predchádzajúcej sezóny, musí byť kondične silné s pretlakom mladušiek, sa pripraví nasledovne. Z plodiska, oddeleného materskou mriežkou sa vyberú dva rámiky s čo najmladšími larvičkami. Tieto umiestnime do NN v medníka tak, aby medzi nimi vznikla medzera pre rámik s materskými miskami. Tento vkladáme deň pred prelarvovaním na očistenie včelami. Zároveň sa medzi plodovými rámikmi sústredí veľké množstvo kŕmičiek, ktoré neskôr ošetrujú aj materské bunky s larvičkami z plemenného včelstva. A tento cyklus sa v sezóne stále opakuje. Po skončení jedného cyklu sa zaplodované a zaviečkované rámiky môžu použiť na tvorbu odložencov alebo do plemenáčov a oplodňovacích jednotiek. Ak nie, doliahnu sa v medníku a zabezpečujú prítomnosť mladých včiel pri ďalšom chove. Pri skorom chove matiek, ktorý záleží od mnohých faktorov, sa koncom mesiaca tvoria odložence. V aprílovom kalendáriu spomínané zaplodované NN nad materskou mriežkou sa odoberú a uložia sa buď na nové dno mimo pôvodného úľa, alebo na medzidno na úľ z ktorého pochádzajú. Keďže všetok plod je už zaviečkovaný a lietavky sa vrátili do pôvodného úľa, novoliahnuce sa včely bez problémov prijímajú mladé oplodnené matky. Samozrejme v tomto štádiu potrebujú odložence špeciálnu starostlivosť, a keďže stratili lietavky , aj vodu. Z počiatku, kým sa matka nerozkladie a nie je veľa lietaviek, stačí takýmto odložencom aj očko ako letáčový otvor. Časom ak začne pracovať viac lietaviek sa môže použiť letáčový otvor a očko uzavrieť. Výhoda odloženca na úle je aj tá, že ak časom zistíme, že potrebuje posilniť, nie je problém pri prehliadke spodného včelstva zobrať plodový rámik alebo striasť mladušky bez matky do odloženca. Po čase, ak sa matka rozkladie môžeme ho použiť vo včelárskej prevádzke. Je dobré v sezóne vytvoriť čo najviac odložencov, radšej odloženec v úli, ako roj na strome. Chce to len úľové dielce navyše. A aj o tom je NN včelárenie.