Medový perníček do srdca chodníček

P O Z V Á N K A

Regionálny spolok včelárov Slovenska Nová Ľubovňa a Obecný úrad Nová Ľubovňa Vás pozývajú na ôsmy ročník včelárskeho podujatia

„Medový perníček do srdca chodníček“ Aj v tomto roku jeho súčasťou je „Krajský medový festival“a oslava sviatku
Sv. Ambróza – patróna včelárov.

Program:
Sobota 7.12.2019 od 10,15 hod. sála Kultúrneho domu Nová Ľubovňa
„Prednáška a prezentácia včelárenia“ pre žiakov ZŠ Nová Ľubovňa, ZŠ Jakubany a začínajúcich včelárov. Pozývame na prednášku aj širokú verejnosť, uvítame hlavne rodičov s deťmi.
Po prednáške od 12,30 hod. „ Včelárska výstava“ včelárskych produktov, včelárskych potrieb, výrobkov a ochutnávka medu z regiónu a jednodruhových medov z rôznych oblastí Slovenska. Nebude chýbať premietanie filmov zo života včiel a iného lietajúceho hmyzu.
14,00 hod. -slávnostné zahájenie podujatia a ako každoročne aj „kurzu pečenia a zdobenia medového pečiva“
Spestrením bude súťaž o najlepší med z nášho regiónu a na záver vyhodnotenie súťaže o najlepší med. Najlepšie medy budú ocenené vecnými cenami. Jeden účastník podujatia zapojený do hlasovania o najlepší med bude ocenený sladkým darčekom.

Podujatie ukončíme v nedeľu 8.12.2019 v kostole sv. Jána apoštola o 10,30 hod. Svätou omšou obetovanou za včelárov

„Sprievodné podujatie aj v obci Kolačkov“

– Pondelok 9.12.2019 o 10,30 hod. Včelárska prednáška pre žiakov v ZŠ Kolačkov

– Sobota 14.12.2019 Kurz pečenia medového pečiva od 15,00 hod. v dome kultúry Kolačkov

– Nedeľa 15.12.2019 Svätá omša o 10,30 hod. obetovaná za včelárov v kostole sv. Michala
archanjela
– Prezentácia včelárenia a ochutnávky medu od 14,00 hod.- dom kultúry
Kolačkov

Garantom podujatia je Obecný úrad Kolačkov,
organizátor za výbor R SVS Nová Ľubovňa p. Dziak Pavol

Tešíme sa na stretnutie! Boleš Vincent, predseda R SVS a prípravný výbor
Info: 0907 158 602, 0918 053 045, 0910 661 061