Národný program eradikácie moru včelieho plodu na rok 2011

Cieľom  je eradikovať ohniská moru včelieho plodu (ďalej len „MVP“) v chovoch
včiel na celom území Slovenskej republiky. Ozdravením chovov sa zlepší zdravotný stav, znížia sa straty na produkcii medu a ďalších včelích produktov, zabezpečí sa optimálne opelenie poľnohospodárskych kultúr a ostatných rastlín.
Program eradikácie sa každoročne vyhodnocuje a na základe analýzy dosiahnutých výsledkov
sa upravuje.

Národný program eradikácie včelieho plodu na rok 2011