Návod – opeľovacia činnosť, manuál na generovanie prílohy B1

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážený priatelia;
na základe výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov vyzvalo MPRV SR náš Spolok včelárov Slovenska na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v roku 2019 podľa § 2, odst. 1 písm. l) – na opeľovaciu činnosť včiel.

Návod-opeľovacia-činnosť-manuál-na-generovanie-prílohy-B-1

Usmernenie-Ú-SVS-č.-01072018-Opeľovacia-činnosť-včiel-v-r.-2019

Príloha_A