Odborno-kultúrny včelársky zájazd 2024

Odborno-kultúrny včelársky zájazd 2024
Odborno-kultúrny včelársky zájazd 2024

Poďte spolu s nami objavovať včelárstvo v Českej republike

Ústredie Spolku včelárov Slovenska pozýva všetkých svojich členov aj ich rodinných príslušníkov na odborno – poznávací zájazd včelárstva do Českej republiky v termíne od 01.08.2024 – 05.08.2024.  Tak ako minulý rok, tak aj tento chceme navštíviť rovnaké včelársky zaujímavé miesta a absolvovať aj totožnú trasu zájazdu:

Trstená, Žilina, Trenčín, Strážisko – Výrobňa medzistienok, Kutná Hora – prehliadka mesta a múzeum striebra, VÚVč. Dol u Libčic, Praha, Plzeň, Kožlany – Májino údolí, Jáchymov – hrad Huenštejn = podujatie Chvála medu, Karlove Vary, Františkove Lázne, Mariánske Lázne, Strakonice– Krušlovský včelín, Protivín – Apicentrum, Tábor, Trenčín, Žilina, Trstená.

V súlade s rozhodnutím delegátov 32. VZ SVS, bola v Uznesení i v Pláne práce a úloh SVS na rok 2024 schválená aj finančná čiastka ako podiel, na celkových dopravných nákladoch zájazdu.

Orientačná cena na jedného účastníka – člena alebo rodinného príslušníka  SVS a AVS, predstavuje cca 370,-EUR. Dĺžka zájazdu je 5 dní, z toho 2 dni budú víkendové (SO, NE). Bližšie informácie poskytneme záujemcom na tel. č. 0901 705 436 od termínu 1. 6. 2024 do 10.7.2024, odkedy sa bude možné na zájazd aj záväzne prihlásiť a zaplatiť stanovenú výšku platby na č. účtu: SK81 0900 0000 0003 2294 5592.

Konkrétny program zájazdu zašleme potenciálnym účastníkom zájazdu emailom na ich emailovú adresu a zároveň bude podrobnejšie uverejnený aj v nasledujúcom dvojčísle SV č. 7-8/2024.

Tešíme sa na chvíle strávené s Vami, ktoré určite utužia doterajšie, ale i vytvoria nové priateľstvá v našom SVS. RR SV