Opätovné spustenie vzdelávacích aktivít

Vážení predsedovia R SVS, členovia Ú SVS,
 
 na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR, ÚVZ SR o zlepšení epidemiologickej situácie spôsobenej vírusom COVID-19, je možné opäť vykonávať vzdelávacie aktivity a hromadné podujatia s účasťou do 100 osôb.
Je však potrebné dodržiavať nariadenia  a opatrenia Úradu verejného zdravotníctva  SR a dodržiavať 2 – metrový rozostup medzi účastníkmi. Hygienické zariadenia priestorov (toalety) musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami. Pred každou vzdelávacou aktivitou by sa mala vykonať dezinfekcia dotykových plôch – teda kľučiek, držadiel, pultov a podobne. Účastníci podujatia musia mať povinne rúško.

     Z toho dôvodu môžete ešte do 30.06.2020 organizovať  vzdelávacie aktivity, ktoré boli pozastavné počas koronakrízy  a mali ste ich naplánované v podpornom roku 2019/2020 v náhradných  termínoch. Je však potrebné nahlásiť  prostredníctvom Sekretariátu SVS dátum, miesto a čas, kedy bude vzdelávacia aktivita uskutočnená a to minimálne 10 pracovných dní pred ich plánovaným vykonaním. Túto zmenu je potrebné zaslať mailom na 
svs@orava.sk. 


                                      Lýdia Kubinová – SÚ SVS