+421 901 705 436 svs@orava.sk

SLOVENSKÝ VČELÁR 1 – 2 /2021

Vážení čitatelia časopisu Slovenský včelár, milí včelári!
Je mi nesmiernou cťou, ale aj osobným potešením, prihovoriť sa vám prvýkrát v rámci vášho tradičného časopisu. Môj blízky okruh známych o mne vie, že som nevyliečiteľne neskromný konzument medu a moja osobná konzumácia tohto nektáru môže vykazovať známky závislosti. Ročne odoberám od môjho priateľa včelára asi 70 kg medu a výrazne zvyšujem jeho priemernú spotrebu na Slovensku. Do problematiky včelárstva som teda zaangažovaný priamo od srdca, a tak trochu aj od žalúdka.
Pri svojich potulkách našim krásnym Slovenskom vídavam včelie úle nielen na vidieku a v prírode, ale čoraz viac aj v mestách, ba dokonca aj na strechách nákupných centier. Sám sa pohrávam s myšlienkou postavenia úľov priamo na streche ministerstva. Možno by aj našich zamestnancov včielky inšpirovali svojimi obdivuhodnými vlastnosťami — príkladnou pracovitosťou…celý článok