+421 901 705 436 svs@orava.sk

SLOVENSKÝ VČELÁR 3 – 4 /2021

Vážení priatelia včelári, milí čitatelia,
s covidovým vyčíňaním nám beží rok 2021. Dovoľte mi, aby som sa k Vám po prvý krát prihovoril v úvodníku nášho časopisu Slovenský včelár v tomto označenom roku a zároveň Vám poprial veľa zdravia, síl a potešenia z výsledkov Vášho včelárenia. Najmä veľkú priehršť optimizmu je zapotreby všetkým slovenským včelárom, ktorí boli v priebehu predchádzajúceho roka 2020 v porovnaní s ostatnými vrstvami ľudskej populácie dvojnásobné negatívne postihnutí. Jedným, rovnakým v dôsledku novej celosvetovej pandémie a naviac druhým, ktorým bol veľmi nepriaznivý výsledok medovej produkcie…
Podpriemerná „úroda“ medu ovplyvnila trh a zároveň aj jeho celkovo nižšiu spotrebu našim slovenským konzumentom. Nechcem byť sudcom ani vizionárom, konštatujem iba v zmysle počutých názorov od iných, že aj tento fakt sa mohol do určitej miery podpísať pod výsledok celkových úmrtí na Slovensku na dôsledky Covid- 19. Z celosvetových štatistík je pozoruhodné, že v percentuálnom vyjadrení jednotlivých skupín obyvateľstva patrí kategória aktívnych včelárov medzi skupiny s najnižším počtom ochorení a úmrtí… V tomto zmysle vyslovujem presvedčenie, že spôsob života, práce a v rámci nich užívanie včelích produktov zvyšujú imunitu i odolnosť ľudskej populácie voči mnohým ochoreniam vrátane Covidu-19 a jeho mutácií. Ako som v rovnakých súvislostiach už viackrát uviedol, špecifické a neobyčajné obdobie si vyžaduje i netradičné spôsoby konania a spôsoby riadenia skupín obyvateľstva i organizovania života záujmových skupín. Aj včelárskych. Takýmito boli rokovania medzi jednotlivými občianskymi združeniami SLOVENSKÍ VČELÁRI, v Zbore zástupcov OZ SV, v rámci nášho Spolku včelárov Slovenska…celý článkok