Oznam pre včelárske organizácie, spolky a chovateľov včiel

 

Oznam pre včelárske organizácie, spolky a chovateľov včiel

Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. zverejnili na svojej stránke oznam ohľadom prenosu databáz z CRV v Liptovskom Hrádku do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (CEHZ).
Celý text oznamu:
Vážené včelárske organizácie, chovatelia včiel,
Týmto Vám dávame na vedomie, že údaje z existujúceho Centrálneho registra včelstiev v Liptovskom Hrádku preklopené do nového systému registra v pôsobnosti Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (CEHZ) v Žiline sú v záverečnej fáze testovania. Vzhľadom na technickú náročnosť pri preklápaní databáz a jednotlivých údajov o chovateľoch včelstiev, evidencií stanovíšť a iných dát si tento technický krok vyžadoval čas a otestovanie celého systému, kým bude spustený v systéme CEHZ do ostrej prevádzky a následne sprístupnený chovateľom. Z tohto dôvodu Vás žiadame ešte o strpenie a následnú súčinnosť pri spustení systému evidencie včelstiev a doplnení a nahlasovaní chýbajúcich údajov od Vás chovateľov priamym kontaktom pracoviska CEHZ a zároveň prostredníctvom včelárskych organizácií (spolkov).
O spustení systému budete informovaný prostredníctvom webovej stránky www.pssr.sk .
Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie

Ing. Michal Taška
vedúci CEHZ