Predjarie mladých včelárov

Aj keď sa včelársky rok začína v inom období, prirovnal som začiatky mladých včelárov z Drahoviec predjarím.
Krúžok vznikol pri Centre voľného času v Drahovciach v septembri 2012. Za toto obdobie už mladí včelári absolvovali niekoľko zaujímavých akcii, zoznámili sa s teóriou včelárenia, vyrábali si vlastné voskové sviečky a voskové ozdoby na stromček, zapojili sa do súťaže v časopise Včelár, dostali aj prvé žihadla od včielok a  aj keď to bolo so slzičkami, od práce s včielkami neutiekli.Vďaka podpore Regionálneho Spolku včelárov Slovenska  Piešťany mohli navštíviť včelársku výstavu v Trenčíne, kde si obzerali koľko pomôcok je treba pri riadnom včelárení. Samozrejme, že ich zaujali hlavne formy na výrobu voskových sviečok, formy na výrobu celého betlehemu.
Taktiež s podporou Regionálneho Spolku včelárov Slovenska  Piešťany sme navštívili náučný chodník J. M. Hurbana v Kálnici. Bol to veľmi pekný výlet aj, keď sme neboli pripravení na náročnejšiu túru po chotári obce Kálnica, ale nakoniec sa všetko zvládlo k spokojnosti všetkých účastníkov výletu. Videli sme mnoho krásnej prírody, našli sme liečivé rastlinky, ktoré sa dali doma sušiť a teraz sa všetci tešíme na zdravý bylinkový čaj.
Zastavili sme sa pri niekoľkých stanovištiach so včelami i úľmi, ktoré sa používali v minulosti. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí o histórii a využití chotára obce Kálnica.  V miestnom hostinci nám navarili chutný guláš. Na záver nás čakalo prekvapenie  – privítal nás samotný starosta obce Kálnica, ktorý nám ukázal kovovú včelu a pochválil sa  aj  nádhernou výzdobou  sály kultúrneho domu, kde miestny výtvarník namaľoval na stenu veľký  obraz dediny Kálnica,  nad ktorou sa vznáša Veselá víla. Za toto všetko môžeme poďakovať nášmu sprievodcovi p. Valovičovi a touto cestou mu želáme ešte veľa úspechov pri zveľaďovaní náučného chodníka a veľa spokojných návštevníkov.
Krúžok mladých včelárov v Drahovciach sa teší aj na ďalšie akcie, ktoré ho čakajú a rovnako sa  teší, že tak ako predjarie prejde do jari, ktorá je charakteristická rozvojom celej prírody a neskôr do leta, tak isto dynamicky sa bude rozvíjať a rozširovať činnosť a vedomosti mladých včelárov z Drahoviec.

Miroslav Habr
vedúci krúžku mladých včelárov pri CVČ Drahovce

[nggallery id=29]