Reklamačný poriadok spoločnosti Pharmacopola s.r.o.

Vážení predsedovia R SVS,
dávame Vám do pozornosti, že od 4. novembra 2019 vstupuje do platnosti nový Reklamačný poriadok spoločnosti PHARMACOPOLA s. r. o. a Vaše reklamácie bude prijímať a vybavovať novovytvorené reklamačné oddelenie spoločnosti.
Upozorňujeme, že reklamovať liečivá u dodávateľa, môže len objednávateľ. Vo Vašom prípade R SVS.
Celé znenie reklamačného poriadku nájdete tu: https://www.pharmacopola.sk/reklamacie/
Online reklamačný protokol na vybavenie reklamácie nájdete tu:
https://www.pharmacopola.sk/reklamacny-protokol/
Reklamácie písomnou formou môžete podávať nonstop na e-mailovú adresu: reklamacie@pharmacopola.sk, alebo môžete použiť elektronický reklamačný formulár dostupný v menu Reklamácie na webovej stránke https://www.pharmacopola.sk/reklamacie/.