ŠKOLENIE AÚVL

 

NPPC – Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku z dôvodu existujúcich zdravotných rizík súvisiacich s Korona vírusom ruší plánované kurzy AÚVL, ktoré sa mali konať dňa 13.3.2020 v Košiciach a 27.3.2020 v Bratislave. Náhradné termíny budú zverejnené po odznení existujúcich zdravotných rizík na stránke Ústavu včelárstva v L. Hrádku.

Vážení predsedovia R SVS, členovia SVS, milí  včelári,

       podľa informácií z Ústavu včelárstva v L. Hrádku  sú v roku 2020  plánované nasledovné termíny preškolení AÚVL a tiež kurzov pre nových záujemcov o vyškolenie AUVL.
                
       TERMÍNY KURZOV AÚVL
             
Kurzy začínajú vždy o 9:00 ráno v uvedený termín. Registrácia od 8:30.  Záujemcovia o absolvovanie uvedených kurzov sa prihlasujú priamo na internetovej stránke Ústavu včelárstva v L. Hrádku prostredníctvom prihlasovacieho formulára.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny termínu, miesta konania alebo zrušenia kurzu najneskôr dva dni pred jeho avizovaným konaním. Preto si na tejto stránke, vo vlastnom záujme, skontrolujte prípadné zmeny.

       
termín miesto konania kurz stav prihlasovania
14.2.2020 Nitra (miesto konania upresníme) preškolenie voľné miesta
28.2.2020 Liptovský Hrádok Ústav včelárstva, Dr.J.Gašperíka 599 preškolenie voľné miesta
13.3.2020 Košice, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Komenského 73 preškolenie voľné miesta
27.3.2020 Bratislava, Štátna veterinárna a potravinová správa, Botanická 17 preškolenie voľné miesta
28.-29.5.2020 Včelárske múzeum, Kráľová pri Senci začiatočník voľné miesta
25.-26.6.2020 Liptovský Hrádok Ústav včelárstva, Dr.J.Gašperíka 599 začiatočník voľné miesta
2.-3.7.2020 Rozhanovce (Pri Košiciach), Bažantnica účelového zariadenia UVLaF začiatočník voľné miesta


Upozornenie! Žiadame Vás,  aby ste sa na kurzy prihlasovali podľa kraja, v ktorom budete vykonávať úradné veterinárne činnosti nasledovne:

Začínajúci AÚVL:
Kráľová pri Senci – Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj 
Liptovský Hrádok – Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj
Rozhanovce – Košický kraj, Prešovský kraj

Preškolenie AÚVL
Nitra – Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj
Liptovský Hrádok – Banskobystrický kraj, Žilinský kraj
Rozhanovce – Košický kraj, Prešovský kraj
Bratislava – Bratislavský kraj, Trnavský kraj

Prestup účastníkov do iného kraja bude možný len v prípade voľnej kapacity.

UPOZORNENIE: Záujemcom o absolvovanie kurzov sa  doporučujeme prihlásiť  na uvedené zverejnené termíny, nakoľko ďalšie termíny sa  v roku 2020 nebudú doplňovať !!!