SLOVENSKÁ VČELÁR 3 – 4 / 2018

Vážení priatelia včelári, milí čitatelia,
ako ste si určite všimli, v prvom úvodníku nášho časopisu SV č. 1-2/ 2018 sa k Vám prihovorila súčasná ministerka pôdohospodárstva SR — Ing. G. Matečná s informáciami o postupe a krokoch ministerstva v priebehu roka 2017, cieľom ktorých bolo: „aby sa štátne dotácie dostali k väčšiemu počtu prijímateľov“.
Na jej priania zdravia, síl, úspešného a požehnaného roka 2018 chcem pre zmenu nadviazať v druhom
úvodníku dnes aj ja, ako zodpovedný redaktor Slovenského včelára a súčasne predseda SVS.
Ďalšou novou zmenou v našom časopise je rozšírenie doterajšej redakčnej rady o jej nového člena a to Mgr. Štefana Debnára (o.i. autora krásnej knižnej publikácie pre deti pod názvom „Rozprávky včielky Terky“), ktorý je v súčasnosti tajomníkom nového občianskeho združenia Asociácia včelárov Slovenska — ZO Žilina .
Vytvorením ďalšieho nového občianskeho včelárskeho združenia OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI
v máji 2017, ktorého členom je i náš Spolok včelárov Slovenska sa odberateľmi Slovenského včelára v počte presahujúcom prvú stovku stali aj členovia OZ AVS a z tohto dôvodu sme po vzájomnej dohode s vedením OZ AVS vytvorili na jeho stránkach priestor pre možnú publikáciu ich príspevkov. V zmysle uznesenia 25. VZ SVS — s ohľadom na počet predplatiteľov, bude v priebehu roka 2018 vychádzať časopis SV ako dvojmesačník, každé dvojčíslo s 28 stranami vrátane obalu. V jeho obsahu zostanú zachované doterajšie rubriky a stránky vyčlenené pre informatívne a odborné články.
Čo konkrétne nájdete v tomto dvojčísle?
Fotografickú súťaž vo forme Fotografia mesiaca venovanej v roku 2018 téme „o najkrajšiu včelnicu našich čitateľov a členov OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI“. Ďalej to budú informácie z rokovania 26. VZ SVS v Leopoldove, prvého zasadnutia Ú SVS v r. 2018, informácie z VČS žilinskej ZO AVS, odborné články o miznutí včiel, ekologickom včelárení u našich rakúskych susedov a o organickom včelárení na Kube, článok o perge — včeľom chlebe, výsledkoch laboratórnych testov slovenských a poľských medov, dôsledkoch z dovozu čínskych medov, výsledkoch analýz medov z celého sveta, novozistených účinkoch medu, testovaní nového ekologického veterinárneho preparátu Ekopol a i.
Vážení čitatelia, verím, že v obsahu nášho časopisu nájdete počas jeho čítania cez zimné dlhé večery dostatok nových informácií a inšpiratívnych zaujímavostí, ktoré Vás povzbudia vo Vašej záslužnej práci v priebeh sezóny na Vašich včelniciach.
Pri príležitosti nadchádzajúcich Veľkonočných sviatkov pripájam k môjmu príhovoru pre Vás milí čitatelia nasledovné prianie:
Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky,
nádej z Kristovho víťazstva vďačnosť a lásku voči Spasiteľovi,
trvalý pokoj a zároveň plnosť radostí plynúcich z Veľkonočného tajomstva
nech sú pre Vás prameňom nádeje a pokoja…

ng. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV

Z obsahu

Príhovor zodpovedného redaktora SV
RR SV
26. Valné zhromaždenie SVS
RR SV
Plán práce a ciele ďalšej činnosti SVS na rok 2018
SÚ SVS
Prvým riadnym zasadnutím vstúpilo Ústredie SVS do roku 2018
Mgr. Štefan Debnár
Štart majú za sebou, teraz smelé plány
Ing. Martin Kosa
Práca komisie Svojpomocného fondu SVS v roku 2017
Lýdia Kubinová
Výročná členská schôdza HVS Trstená
RR SV
Kam miznú včely?
RR SV
Na čo sa zamerať pri ekologickom včelárení
RR SV
Perga – včelí chlieb – pokrm bohov
RR SV
Prekvapivý test slovenských medov
RR SV
Čínsky med
RR SV
Neuveriteľné organické včelárenie na Kube
RR SV
Experti analyzovali zloženie medu z celého sveta
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách Dezinfekcia, ochrana, chemikálie
RR SV
Med, ako ho možno nepoznáte
RR SV
Správa o experimentálnom testovaní preparátu EKOPOL
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Hodnotenie možností včelárenia v podmienkach slabej paše
Ú SVS
Venujte nám svoje 2 % z dane