SLOVENSKÝ VČELÁR 7 – 8 / 2018

Vážení čitatelia,
dvojčíslo Slovenského včelára, ktorý držíte v rukách pripravila redakčná rada SV pre Vás pre obdobie školských
letných prázdnin a pracovných dovoleniek. Niektoré profesné pracovné činnosti neumožňujú pracujúcim spoločné trávenie letných dovoleniek súčasne s dominantnou väčšinou nášho obyvateľstva. Medzi takéto skupiny pracujúcich patria aj naši priatelia, kolegovia včelári, ktorí chovajú väčší početvčelstiev. V označenom období po letnom slnovrate, kedy vyvrcholila expanzia včelích populácii, beží naďalej v plnom prúde včelárska sezóna spolu s prácami včelára. Presuny kočujúcich včelárov so včelstvami za poslednými výdatnejšími zdrojmi znášky, akými môžu byť kvitnúce lány slnečníc, či letné porasty s dostatočne roznoženými producentami medovice…
Ale ani včelári na trvalých stanovištiach sa v priebehu júla nemôžu sťažovať na nedostatok práce. V prípade,
že v dolete ich včiel sa nachádzajú zmienené zdroje môžu očakávať posledné výdatnejšie znášky a súbežne so
svojou nádejou sledovať jej výsledok, množstvo, zloženie a v prípade potreby včas reagovať na situáciu. V niektorých severných regiónoch Slovenska, napr. aj v našom — na Orave si takúto pohotovostnú reakciu včelára vyžiadala na prelome mesiacov máj — jún sporadická, nie príliš výdatná medovicová znáška melicitózneho medu. Súbežne s prácami včelára na včelnici v tomto období — na rozhraní júna a júla bola a je posledná príležitosť na využitie naplánovaných aktivít na nákup technických pomôcok, zariadení a včasné uplatnenie nákladov na ich zabezpečenie cez OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI na ich refundáciu. Ako v predchádzajúcom roku, tak aj pre podporný rok 2018/2019 majú slovenskí včelári nezávisle na svojej organizovanosti, ktorí majú registrované svoje včelstvá v CRV požiadať o podporu opatrení NP. Pre našich členov je povzbudzujúce a potešujúce, že vytvorením nového OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI v roku 2017 pribudli do neho v priebehu tohto roka 2018 ďalší noví členovia — OZ a to OZ Spolok včelárov Západného Slovenska a OZ Združenie včelárov Východného Slovenska — regiónu SPIŠ, ktorí v období rokov 2010/2011 odišli zo Spolku včelárov Slovenska do OZ Slovenská včela (a v tomto roku vzhľadom na skutočnosť, že Slovenský zväz včelárov sa rozhodol pre zrušenie OZ Slovenská včela a uplatnenie si samostatnej žiadosti o podporu v zmysle NV SR č.  135/2017) odišli aj z tohto OZ Slovenská včela… Príchodom týchto zmienených subjektov do OZ SLOVENSKÍ VČELÁ- RI, ako aj príchodom nových členov zo SZV do AVS prekročilo toto OZ už pomerne viditeľne magickú 10 %- nú hranicu podielu členov a ich včelstiev ku ostatným včelárom a ich včelstvám, ktorí sú organizovaní v CRV a dosahujú priemerný percentuálny podiel blízky hranici 17 %. V priebehu mesiaca júl je pre včelárov, okrem už uvedených prác, aj posledná príležitosť na rozšírenie počtu včelstiev podľa zaujímavej metódy „rozdeliť a ošetriť“, ktorú s úspechom už celé roky využíva v praxi popredný nemecký včelársky odborník Dr. sc. agr. G. Liebig, a ktorú popisujeme v článku pod názvom „Rozdeliť a ošetriť“ vo vnútri tohto vydania SV. Mnohé ďalšie uverejnené odborné, zaujímavé články od našich i zahraničných autorov verím, že Vás zaujmú, inšpirujú a povzbudia vo Vašej záslužnej práci.
Milí čitatelia, vážení priatelia včelári, prajem Vám úspešný záver včelárskej sezóny 2018 a požehnaný štart do novej včelárskej sezóny 2019.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV

Z obsahu

Ing. Pavol Kameník
Príhovor zodpovedného redaktora SV
SU SVS
Ústredie SVS rokovalo v tomto roku už druhý krát…
Ing. Jaroslav Gasper
Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku
Ing. Jaroslav Gasper
Zootechnické spôsoby eliminácie klieštika včelieho (Varroa destructor)
Ing. Pavel Kantík
Zmena termínu verifikácie včelstiev
Ing. Andrea Bánovská
Aj včely chodia do školy
RR SV
EÚ schválila plošný zákaz chemických postrekov, kvôli ktorým hynú včely
RR SV
Najkrajší dizajn pohára na med nemá žiadnu konkurenciu
RR SV
Ako sa vyvarovať stratám včelstiev
RR SV
Máj – zabrániť rojeniu, odchovať matky, založiť mladé rodiny
RR SV
Tri zakázané látky, ktoré ohrozujú naše včely
RR SV
Celosvetový význam včiel medonosných v prírodných biotopoch zachytený v novej správe
RR SV
Rozdeliť a ošetriť
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách
RR SV
Deväť najčastejších chýb, ktoré robia začínajúci včelári
MVDr. Ing Zoltán Brokeš
Najvhodnejšie riešenie hromadnej výmeny matiek pred hlavnou znáškou
RR SV
Med sa používa aj pri liečení chronických rán