Slovenský včelár 11-12/2016

Vážení čitatelia,
v každodennom prežívaní našich osobných čiastkových okamihov sme sa priblížili k finalizácii mozaikového obrazu nášho tohtoročného včelárenia. Slovenský včelár č. 11—12/slovensky_vcelar_11_12_2016_uvodinternet-kopie2016, ktorý držíte v rukách je azda najrelevantnejším znakom konštatovania, že sa priblížil spolu s ním aj záver kalendárneho roka 2016. Koniec určitého obdobia býva v ľudskom podvedomí obyčajne spájaný s príslušnou formou bilancie, hodnotenia a nových predsavzatí, ktoré vzišli z takejto bilancie. Vyslovene zo včelárskeho hľadiska pri čítaní správ jednotlivých KZ i z informácií mnohých členov SVS môžem za všetkých uvedených vysloviť väčšinový názor, že rok 2016 sa zapíše do histórie slovenského včelárstva ako rok produkciou medu podpriemerný a v severnej polovici Slovenska azda jeden z najhorších za celé polstoročie.
Na Slovensku nebolo málo takých včelárov, ktorí v sezóne vo svojej medárni ani jeden krát nevytiahli medomety pre ich použitie na vytočenie nazhromaždených zásob medu…
Príčin slabej úrody medu bolo popri nepriaznivým poveternostným podmienkam určite viacero a ich súhrou bol uvedený výsledok. Ako uvádza J. Mikuláš v Kalendáriu vo vnútri tohto dvojčísla SV, že i napriek tomu, že aj keď „snahou každého včelára má byť, aby výsledok včelárenia bol pre neho aktívny,… — Musíme si popritom uvedomovať, že spoločenský prínos z opeľovania a tým pre naše životné prostredie je aktívny každý rok, aj keby včelár nedosiahol žiaden zisk a včely len prechoval“… … popritom zodpovedne v sezóne svoje včelstvá priebežne liečil a pripravil na zimovanie. Pre znášku medu neprajný rok, bol naopak prajný pre rozmnožovanie najväčšieho škodcu včely — Varroa destructor. V spáde V. D. totiž po fumigácii zistili mnohí včelári rekordy. Naplno sa ukázal v praxi ako nanajvýš opodstatnený argument a doporučenie, že proti tomuto zákernému škodcovi včiel sa musí účinne bojovať v priebehu celej sezóny a na jeho fyzickú likvidáciu nestačí iba hľadanie najradikálnejšieho spôsobu v čase po zakŕmení včelstiev. Takáto neskorá likvidácia V.D. neodstráni škody na dlhovekých včielkach, ktoré tento parazit spôsobil na nich v dôsledku svojej parazitickej činnosti… Skutočný rozsah týchto dôsledkov V.D. na včelstvá slovenských včelárov budú však zrejmé až po vykonaných prvých jarných prehliadkach. Značnú časť obsahu tohto vydania SV sme spolu s RR vymedzili na priblíženie najdôležitejšieho včelárskeho podujatia nášho Spolku v r. 2016, ktorým bol jubilejný 10. r. SMF v Trstenej, ktorý sa konal v dňoch 20. — 22. októbra a tiež KMF Žilinského a Trenčianskeho kraja a ďalej zhodnoteniu významu druhého včelárskeho zájazdu v Poľsku, včelárskym výstavám, podujatiam našich R SVS, rokovaniu Ú SVS, novým poznatkom o včelích produktoch a ich vplyve na zdravie ľudí, atď.
Vážení čitatelia, v závere môjho príhovoru mi dovoľte konštatovanie, že aj napriek neúrodnému roku 2016, nepriazni OZ Slovenská včela — správcu dotačných prostriedkov z fondov EÚ v rámci NP a jeho nezákonných postupov pri ich refundácii vykonal náš SVS maximum pre členov SVS a ďalej celý rad hodnotných včelárskych podujatí a aktivít, za ktoré chcem ako ZR SV i predseda SVS všetkým ich organizátorom vysloviť úprimné poďakovanie.
Vážení čitatelia, všetkým Vám prajem pevné zdravie, pokoj a šťastie v duši pri prežívaní blížiacich sa Vianočných sviatkov a nádej v očakávaní lepšieho, úrodnejšieho roka 2017.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV

Z obsahu

Ing. Pavol Kameníkslovensky_vcelar_11_12_2016_zaver
Príhovor predsedu SVS a ZR SV
SÚ SVS
Ústredie SVS rokovalo v tomto roku už tretí krát
Lýdia Kubinová
Včelárske umenie
Ing. Pavol Kameník
Jubilejný 10. ročník Slovenského medového festivalu v Trstenej predčil všetky predchádzajúce
RNDr. Jozef Žigo
Súťaž o najkrajší medovník v rámci 10. ročníka SMF v Trstenej
Lýdia Kubinová
Odborné komisie ohodnotili senzoricky súťažné vzorky medov a medovín
Ing. Jozef Špacír
Medové dni v Prievidzi
Rudolf Schwarz
Návšteva detí z materskej školy u včelára v Malinovej
Karin Kapustová
Poohliadnutie za včelárskym rokom 2016
Andrej Fedkov
Včelársky rok 2015/2016 na včelniciach včelárov Východného Slovenska
RR SV
Spolkoví včelári na zájazde v Poľsku
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách
PhDr. František Geleta
Miesto ženy vo včelárskom podnikaní…
RR SV
APITERAPIA a jej využitie v praxi…
Ján Mikuláš
KALENDÁRIUM
RR SV
Včelie produkty trochu inak…
Ako si predplatiť časopis SV 2017