Slovenský včelár 3/2011

Slovenský včelár 3/2011

  Vážení priatelia včelári, milí čitatelia;
je mi cťou, že Vás môžem pozdraviť na prahu nového kalendárneho mesiaca marec, v tretej dekáde ktorého privítame prvý jarný deň. Tento symbolizuje prelom ročných období, končiacej sa zimy a nástup začiatku jari. Vo všeobecnosti je možné konštatovanie, že po nepriaznivom včelárskom roku 2010, nie je príliš prajná pre pokojné zimovanie našich včeličiek ani zimné obdobie. V jeho priebehu bolo doteraz veľmi kolísavé a nestále počasie, s malými snehovými pokrývkami, často prerušované náhlymi viacnásobnými otepleniami, dosahujúce +15 až +18 stupňov Celzia. V priebehu týchto oteplení mohli včielky v priebehu januára i februára urobiť očisťujúce prelety, pri ktorých sa následne včelstvá i matky v nich pustili do aktívneho plodovania, ktoré po pár dňoch muselo náhle pribrzdiť a ustať. Rozplodovanie včelstiev si na druhej strane vyžiadalo zvýšenú spotrebu zimných zásob. A preto je potrebné venovať našim včielkam zvýšenú pozornosť pri kontrole dostatku zásob a to najmä pri tradičnom spôsobe včelárenia, kedy včelstvá zimujú v l. nadstavku na 10 až 12 kg zimných zásob. Mesiac marec patrí do obdobia, ktoré si od včelára okrem už uvedeným povinnostiam nevyžaduje príliš veľa chovateľských prác a zásahov do včelstiev. O to viac času, možností a činností môže včelár využiť pre výrobu a prípravu rámikov, úľov, alebo ostatného včelárskeho inventáru, pre svoj odborný vzdelávací rast, ale aj účasť na VZ, či výročných členských schôdzach. Februárové a marcové obdobie využíva veľa R SVS práve pre zhodnotenie svojej práce v uplynulom roku, zhodnotenie výsledkov a svojich aktivít, odmenenie svojich aktívnych členov a zostavenie plánov do nového roka 2011. Z týchto stretnutí včelárov a ich rokovaní na VZ prinášame krátke informačné články v tomto čísle SV. Vysoké účasti členov na ich rokovaniach svedčia o záujme našich včelárov o vzájomné kontakty a osobné stretnutia, dianie v spolku i možnostiach získania podpory pre svoju budúcu včelársku prax. Za takéto možno označiť VZ R SVS Dr. K. Novackého v Prievidzi, R SVS v Žiline, ale aj v jednom z našich najmladších spolkov a to VZ v Hornooravskom včelárskom spolku v Trstenej. O skutočnosti, že úspešne sa dnes nedá včeláriť bez dobrého zdravotného a kondičného stavu včelstiev verím, že netreba nikoho presviedčať. Zabezpečenie tejto podmienky mali na pamäti tvorcovia dokumentu na ŠVPS SR — Národného programu eradikácie MVP na r. 2011, ktorý pre Vašu dobrú informovanosť uverejňujeme vo vnútri tohto čísla SV. V zmysle neho nás očakávajú v priebehu apríla klinické prehliadky včelstiev, ktoré budú podkladmi pre následnú verifikáciu počtu včelstiev v centrálnom registri a podkladom pre štátnu dotáciu na opeľovaciu činnosť včiel v r. 2011.
V marcovom čísle SV získate informácie o vrcholiacich skúškach prednášajúcich odborníkov vo včelárstve, základných postupoch pri práci s počítačom, dozviete sa o osvedčených spôsoboch a skúsenostiach pri chove včiel, včelích matiek, príprave CMC a pod. Netreba sa báť opustiť staré, zaužívané spôsoby obhospodarovania včelstiev a začať po novom. Konštatuje a vyzýva P. Geleta – autor vo svojom článku… Netreba sa báť a jednoducho sa pustiť do čítania nášho SV. Konštatuje ZR. Náš SV sme pripravili pre Vás….


Ing. Pavol Kameník
ZR SV

 

Z obsahu

Ing. Pavol Kameník
Príhovor predsedu SVS a zodpovedného redaktora SV

RR SV
Termínovník najdôležitejších dátumov pre včelára v priebehu kalendárneho roka 2011

Ing. Pavol Kameník
Včelársky zápisník na rok 2011

Lýdia Kubinová
Valné zhromaždenie Hornooravského včelárskeho spolku

Ing. Jozef Špacír
Regionálny spolok včelárov Slovenska Dr. Kolomana Novackého v Prievidzi

Mgr. Štefan Debnár
Pred praxou teória

Ing. Ján Kopernický, CSc.
Výzva pre prednášateľov: „Držať krok s dobou“

Vladimír Beláň
Až príde náš deň

Jakub Grman
Ako som začínal včeláriť

Národný program eradikácie
moru včelieho plodu na rok 2011

Peter Geleta
Výnosný chov včelstiev

Mgr. František Geleta
Včely na internete…

Štefan Závodník