Slovenský včelár 3-4/2014

Vážení čitatelia, vážení priatelia včelári;
záver kalendárneho roka je spojený s hodnotením prežitých udalostí v jeho priebehu. Začiatok — obdobím nových plánov, predsavzatí a nádejí…
Dňa 25. 1. 2014 sa v mestečku Žarnovica zišlo celkom 43 delegátov našich Regionálnych spolkov včelárov Slovenska na 22. Valnom zhromaždení Spolku včelárov Slovenska, aby spoločne s vedením nášho v roku 1990 obnoveného Spolku zhodnotilo rok 2013, zbilancovalo dosiahnuté výsledky v profesnej,finančnej a hospodárskej oblasti, situáciu v slovenskom včelárstve, vzťah a správanie sa nášho rezortného ministerstva, PPA SR i OZ Slovenská včela k nášmu občianskemu združeniu a po prijatí príslušných opatrení voči týmto skrivodlivostiam — stanovilo postup, úlohy a ciele pre úspešnosť života našich členov v r. 2014.
Som rád, že scenár na zlikvidovanie vedenia i celého nášho občianskeho združenia Spolok včelárov Slovenska, o ktorý dlhodobo usilujú zmienené inštitúcie sa ani v r. 2013 nenaplnil. O tom, že MPRV SR neoprávnene zamietlo našu Žiadosť SVS o podporu vyše 1.700 našich členov pre zvýšenie účinnosti plnenia opatrení Národného programu v podpornom roku 2013/ 2014 a naviac spolu s PPA SR nemá skutočný záujem o vyplatenie refundovaných finančných prostriedkov našim33 R SVS z účtu OZ Slovenská včela je nielen neseriózne a necharakterné, ale i nepochopiteľná otvorená diskriminácia nášho OZ na Slovensku a vydieranie a hazard s demokraciou a poškodzovaním ústavných ľudských práv členov nášho Spolku, ktoré nemôže ďalej zostať nepovšimnuté !…
Tieto slová vyzneli ako dôležitý úzus a resumé z obsahu a priebehu 22. VZ SVS, z úst zúčastnených delegátov a z ich stanovísk! Osobnú, rezortnú podporu MPRV SR a podporu z fondov EÚ zrejme potrebujú pre rozvoj slovenského včelárstva všetci slovenskí včelári, okrem členov nášho Spolku… Popritom, samotný minister MPRV SR ešte v júli 2012 nám osobne na jednaní zástupcov vedenia nášho SVS sľuboval, že o podporu z fondov EÚ v rámci podpory opatrení NP nepríde žiaden slovenský včelár… Bližšie informácie o rokovaní 22. VZ SVS, jeho priebehu, obsahu diskusných príspevkov i jednomyseľnej podpore najvyššieho výkonného a riadiaceho orgánu nášho SVS zo strany delegátov R SVS si môžete prečítať v článku našej RR, vo vnútri časopisu. Atmosféru poznačenú udalosťami roku 2013 a prežívanú od začiatku r. 2014 sme sa Vám, milí naši čitatelia, pokúsili priblížiť v článkoch od našich prispievateľov z R SVS, mapujúcich priebehy rokovaní na ich výročných členských schôdzach v ich regionálnych spolkoch — v Piešťanoch, Bytči, Novej Ľubovni a v Žarnovici. Prirovnanie: „Je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť“ nás motivovalo k uverejneniu maximálneho počtu dokumentačných snímok, s príslušnou mierou ich výpovedného obsahu, z rokovaní 22. VZ SVS, VČS R SVS, rubrík kalendária Včelárenie v horách, ako aj v ďalších odborných článkoch, využívajúc pritom celofarebnú tlač nášho časopisu.
Som rád, že v tomto dvojčísle SV môžeme uverejniť ako prvý odborný včelársky časopis na Slovensku prvú časť odborného článku Ing. J. Plavčana, pod názvom Vývojové štádia, metamorfóza a heterogónia významných producentov medovice, venovaný téme producentov nášho najkvalitnejšieho medovicového medu z jedle v Čergovskom pohorí na východe Slovenska a porovnaniu jeho  jedinečných účinkov pre ľudský organizmus— s medom z manuky z Nového Zélandu. Vážení čitatelia, verím že ako tieto v krátkosti uvedené, tak aj ďalšie odborné a informačné články Vás zaujmú a vyplnia užitočne chvíle pred Vaším štartom do novej včelárskej sezóny.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV

Z obsahu

Ing. Pavol Kameníkobalka_3_4_14
Príhovor zodpovedného redaktora SV
RR SV
22. Valné zhromaždenie SVS
Andrej Fedkov
Zlatá medaila Š. Závodníka už je v Koškovciach viac…
PhDr. František Geleta
Najdrahší med na svete stojí viac ako menšie auto viac…
SÚ SVS
Prvé riadne zasadnutie Ú SVS
Miroslav Habr
V Piešťanoch sa rokovalo…
Ing. Magdaléna Šútorková
Výročná členská schôdza R SVS Bytča
Vincent Boleš
Výročná členská schôdza Regionálneho SVS Nová Ľubovňa
Tibor Uram
Valné zhromaždenie R SVS Žarnovica
PhDr. František Geleta
Lákaniu včiel je koniec. Chráni ich EK
Stanislav Vlasák
Farebné videnie včiel
Ing. Ján Plavčan
Vývojové štádia, metamorfóza a heterogónia významných producentov medovice
Peter Geleta
Včelstvá používané pri odchove matiek
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Tichá výmena matky faktor ovplyvňujúci zdravie včelstiev a výnos včelnice
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách viac…
Kalendárium
Rudolf Schwarz
Ako som zachránil trúdicové včelstvo pred zánikom
PhDr. František Geleta
Usilovný ako Kranská včela