Slovenský včelár 4-5 / 2013

Vážení čitatelia,
obdobie, ktoré plynie v čase kedy píšem tento úvodník nášho j u b i l u j ú c e h o 90-ročného Slovenského včelára, najdlhšie vydávaného včelárskeho časopisu na Slovensku, označuje celý kresťanský svet pôstnym obdobím. Je to obdobie na seba nadväzujúcich jednotlivých fáz, príprav človeka na najvýznamnejšiu udalosť veľkonočného tajomstva začínajúceho „smrtným“ týždňom, pokračujúcim „kvetným“týždňom a vrcholiacim „veľkým“ týždňom, a to najmä zeleným štvrtkom, veľkým piatkom, bielou sobotou a veľkonočnou nedeľou… Práve v priebehu týchto dní budeme mnohí prežívať a pripomínať si posledné etapy života Bohočloveka, Spasiteľa a Vykupiteľa ľudstva tu na zemi… Pre veriacich je pôstne obdobie obrovským povzbudením pre jeho vnútorné povznesenie z ťažkého vnímania a prežívania v dnešnej modernej, uponáhľanej pre ľudské práva nespravodlivej dobe, ktorá súčasnú slovenskú krajinu vo všetkých sférach kvári a umára svojou obrovskou korupciou, neprávosťami, nevymožiteľnosťou práva a spravodlivosti bežnými ľuďmi, nepostihnuteľnosťou mocných, silných a vysoko postavených zástupcov a predstaviteľov ľudu, ku ktorým nerestiam slovenského národa sa bohužiaľ pridružujú ďalšie mnohé osobné slabosti bežného rádového občana, akými sú: závisť, škodoradosť, nenávisť, nedoprajnosť, sebectvo, namyslenosť, povrchnosť, nepoctivosť v práci a konaní a mnohé ďalšie a ďalšie, ktoré kazia a poškodzujú veľmi dobré meno, príslovečné vlastnosti a reputáciu ťažko skúšaného slovenského obyvateľstva v minulosti, ktoré pozitívne vlastnosti si získali a generačne osvojili naši predkovia po svojich rodičoch, ktorí svoju vieru v Bohu prežívali vo svojich reálnych životoch oveľa intenzívnejšie, praktickejšie ako súčasné naše generácie.
Pracovitosť, svedomitosť, skromnosť a mnohé ďalšie pozitívne gény získavali naši predkovia už pri svojom narodení. Dnes je tomu vo väčšine prípadov opačne, pretože predchádzajúca éra mnohé ušľachtilé vlastnosti degenerovala a transformovala zo srdca kde obrazne sídli svedomie a z duše — do sféry orgánu zvaného matéria… Pôstne obdobie je obdobím výzvy každého z nás. Každý z nás má novú príležitosť zmeny a nápravy k lepšiemu, a to ako vo vnútri našich bytostí, tak aj v našich vonkajších konaniach. Jednou z nich je aj náš život a správanie sa v rámci našej včelárskej komunity. Príležitostí k pozitívnym zmenám v našom konaní je neúrekom. Chladné vzťahy, konzervativizmus, nadradenosť, sebeckosť… Posledná včelárska sezóna bola zvlášť nepriaznivá pre produkciu medu. Jeho deficit pri priamom predaji zo dvora u väčšiny našich včelárov umožnil siahnuť ku jeho nepredaným zásobám z predchádzajúcich hojnejších sezón a zlepšiť rentabilitu včelárovej práce v tých prípadoch, kedy naši kolegovia sa nesnažili predávať a zbavovať sa svojho kvalitného medu za každú aj „podradnú“ cenu!… Med je ako počínanie rozumného mladého hospodára v rozprávke „O troch grošoch“. Vydrží a zužitkuje sa v období pre včelára najvhodnejšom, napr. keď ho je nedostatok a zákazník ponúkne za čo najvyššiu cenu. Aj v takýchto prípadoch sa dá urobiť u včelárov zmena prístupu, správanie sa včelárov… Prajem celej včelárskej komunite, aby sa v nej takáto pozitívna zmena a „zmŕtvychvstanie“ k náprave a k lepšiemu udiala už v tomto období Veľkonočných sviatkov. Verím, že k takýmto úmyslom, pohnútkam a zmene Vám pomôžu aj obsahy zaujímavých článkov, ktoré sme spolu s redakčnou radou pripravili v dvojčísle 4-5/2013 určeného pre prvé jarné mesiace, ktoré sú štartom do novej aktívnej sezóny 2013. Vážení čitatelia, vážení priatelia včelári, prajem Vám veľa zdravia a úspešný štart pre Vašu záslužnú, — Bohom požehnávanú prácu.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV

Z obsahu

Ing. Pavol Kameník
Príhovor zodpovedného redaktora SVposledna
SÚ SVS
1. riadne zasadnutie Ú SVS
RR SV
Podporovať predaj – alebo nákup včelích matiek?…  viac…
Ing. Pavol Kameník
Vzdelávanie a platnosť oprávnení AÚVL
Mgr. Štefan Debnár
Žilinskí včelári pred novou sezónou
RNDr. Jozef Žigo
Valné zhromaždenie R SVS v Žarnovici
Karin Kapustová
Výročná schôdza R SVS Sereď
Ing. Martin Kosa
Včelári Včelárskeho spolku Dolný Kubín rokovali na svojom sneme
Juraj Šútorka
Včelári R SVS Bytča bilancovali rok 2012
Majoros Jácint
Výročná členská schôdza R SVS Bretka
Rudolf Schwarz
Pichavosť včelstiev
Mgr. František Geleta
Včelárska latina…
Kalendárium – apríl
RR SV
Včelárenie s úľom Dadant
Mgr. František Geleta
Bela Ambrózy
Mgr. František Geleta
Včely zomierajú, chceš vedieť prečo?
RR SV
Z kvetu rovno do pohára viac…
Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD. Doc. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Mikroflóra medu viac…
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Druhy rojov
Mgr. Miroslav Cimra
Prírodná cesta k zdravým včelám
Kalendárium – máj