SLOVENSKÝ VČELÁR 5 – 6 / 2020

Vážení priatelia,
magické číselné označenie tohto kalendárneho roka 2020 s dvoma 20-ami ako to ukazuje doterajší jeho priebeh neostáva nič dlžné tomuto svojmu prívlastku. Už od jeho prvého dňa, od ktorého sa začala odvíjať jeho história… Špecifiká, zvláštnosti, výnimočnosť sa stávajú synonymami každého jeho jedného i ďalšieho nasledujúceho dňa až po súčasnosť, a to nielen na Slovensku. Prvé zistené prípady ochorení na novú chorobu s jej následným masovým nástupom sa objavili v čínskom Wu-chane. Táto veľmoc okrem pandémie koronavírusu (COVID-19) ohromila celý svet nepochopiteľnou, doslova raketovou rýchlosťou vybudovania a sprevádzkovania nemocničného komplexu…
Invázia nebezpečnej nákazy zakrátko zachvátila ďalšie svetadiely, celú Európu i USA. Na Slovensku zasiahla do života každého z nás, preveruje flexibilitu i akcie schopnosť odivšej i novej vlády, ministerstiev, inštitúcií, samospráv.
Vyzýva každého jednotlivca k rozumnému a zodpovednému konaniu a správaniu sa, chráneniu seba samého i svojho blížneho. Zapojme sa aj my, všetci slovenskí včelári, každý na svojej úrovni aktívne k plneniu všetkých racionálnych nariadení, pokynov a požiadaviek, ktoré naša vláda a kompetentné štáby a inštitúcie príjmu a doporučia, či prikážu pre slovenské obyvateľstvo…
V oblasti včelárstva, ktoré si vyžaduje aj v dnešnej veľmi ťažkej a zložitej situácii od nás včelárov vykonávanie nevyhnutných prác a úkonov, ktoré umožnia našim včielkam plniť si svoje poslanie určené Bohom pri jej stvorení…
Usmernenia, konkrétne pokyny a odpovede na často kladené otázky, ktoré rezonujú v súčasnosti medzi našimi včelármi v súvislosti s vývojom koronavírusovej nákazy a v súvislosti s postupmi AÚVL pri klinických prehliadkach, kočovaní a obmedzeniach včelárov v súvislosti s obhospodarovaním včelstiev počas koronakrízy spracované ŠVPS SR sme prostredníctvom e-mailovej pošty i našej internetovej stránky ihneď zaslali všetkým R SVS a ZO AVS. Zároveň celé usmernenie uverejňujeme aj v tomto vydaní časopisu.
Vážení priatelia, vážení čitatelia, verím, rovnako ako Vy všetci, že našou svedomitou prácou, ktorá je pre včelársku komunity príslovečná, rešpektovaním pokynov kompetentných, nepodceňovaním nebezpečia nástrah, ktoré prináša nebezpečná pandémia — húževnatý vírusový nepriateľ aj s pomocou kokteilu produktov, ktoré nám pre tento boj pripravila naša včielka na posilnenie imunity nášho organizmu — úspešne porazíme, krízu prekonáme a zdoláme…
Iba vo vzájomne súčinosti a symbióze dobrého zdravotného stavu a fyzickej kondície zužitkujú včielky ponúknutý nektárový i peľový potenciál trvalých i kočovných stanovíšť a my včelári využijeme nadchádzajúce obdobie na ich získanie, spracovanie a zhodnotenie. V mesiacoch máj, jún sa napĺňa čas pre záverečné využitie dotačných limitov na Vaše plánované opatrenia NP. Z priebehu doterajšieho čerpania finančných zdrojov vyplýva, že OZ SV ešte disponuje dostatočným limitom finančných prostriedkov. Pri obdobnom tempe uplatňovania žiadostí o refundáciu zrealizovaných opatrení a doterajšej nízkej aktivite členov OZ SV je reálna hrozba nevyčerpania schválených finančných limitov v podpornom roku 2019/2020.
Vážení priatelia, opätovne sa preto obraciam na Vás s výzvou o vynaloženie maximálneho úsilia smerujúceho k zrealizovaniu všetkých naplánovaných aktivít, ďalej k nákupu nových, moderných technických pomôcok a zariadení, ktoré prispejú k zvýšeniu vybavenosti a modernizácii Vašej včelnice, medárne a k zvýšeniu technickej i hygienickej úrovne Vášho včelárenia a to i napriek a s ohľadom na ťažké obdobie, ktoré na Slovensku v súčasnej dobe prežívame, a ktoré nepamätajú na Slovensku ani tie najstaršie žijúce generácie nášho obyvateľstva. V priebehu mesiaca jún budú naše včelárske organizácie spracovávať centrálne žiadosti o podporu opatrení NP v zmysle NV SR č. 337/2019 na podporný rok 2020/2021. Ako predseda SVS i ZR SV sa obraciam na všetkých záujemcov o čerpanie dotačných prostriedkov, aby svoje požiadavky a plánované aktivity nahlásili na svoje R SVS, ZO AVS, ZO SVSZS a ZVVS v ktorých sú organizovaní najneskôr do 30.5.2020.
Vážení priatelia, vážení čitatelia, prajem Vám pevné zdravie, víťazstvo v boji s koronavírusom a bohatú, úrodnú včelársku sezónu.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV

Z OBSAHU

Ing. Pavol Kameník
Príhovor ZR SV
Ing. Martin Kosa
Výročná členská schôdza Včelárskeho spolku Dolný Kubín
Martin Chudý, DVM.
Odpovede ŠVPS SR na otázky, ktoré sa týkajú súčasnej situácie s koronavírusom a jeho dopady pre včelárov
RR SV
Ing. Jaroslav Gasper – päťdesiatnik
Ing. Jaroslav Gasper
Prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Kupujme matky slovenskej kranskej včely
Ing. Jaroslav Gasper
Zoznam chovateľov včelích matiek, rok 2020
RR SV
Po stopách divokých včiel
RR SV
Jantár ukrýval najstaršiu fosíliu včely obalenú peľom
Ú SVS
Návrh novelizácie Štatútu Svojpomocného fondu SVS
RR SV
Včely konope úplne milujú – a mohla by pomôcť obnoviť ich populácie
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách
RR SV
V Mexiku a v Afrike chovajú bezžihadlové včely
RR SV
Základy chovu matiek – V. časť
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Otravy včiel v dôsledku postrekov Vetranie úľov pri uzátvore a presunoch