Slovenský včelár 5-6/2014

Vážení čitatelia;
držíte v rukách ďalšie dvojčíslo nášho odborného včelárskeho časopisu Slovenský včelár.
V spolupráci s členmi redakčnej rady sme ho pripravili na mesiace máj — jún. Mesiac máj má prívlastok mesiac lásky, zaľúbených, rozkvetu mnohých našich rastlín, kríkov, stromov, v živočíšnej ríši príchodu mnohých druhov a jedincov na tento pozemský svet…
Mesiac jún sa spája s prívlastkom mesiac lesov, poľovníctva. Naša fascinujúca včielka, náš užitočný  koníček, osožná záľuba včelárstvo nie je doteraz oficiálne poctená prívlastkom žiadneho mesiaca. A to ani na Slovensku, ani v Európe, ani vo svete. Aj keď by si to obidva fenomény akokoľvek zaslúžili… Je to však téma na veľmi rozsiahlu diskusia a dôvodenia… ako aj na iné miesta, priestor, či fóra. V našich zemepisných šírkach a dĺžkach sú obidva vyššie uvádzané mesiace máj — jún obdobím, v ktorom sa naše včelstvá dostávajú na vrchol svojho rozvoja. S ním je spojený aj vrchol práce a včelárovho úsilia dosiahnuť maximálnu produkciu včelích produktov, ktoré aspoň v symbolických 10-tich percentách nielen včelárom, ale aj nevčelárskej verejnosti pripomínajú obrovský osoh a úžitok vytváraný týmto telesne maličkým, ale významom pre celý ekosystém obrovským našim hospodárskym zvieratkom – včielkou. Hlavné poslanie včielky — opeľovanie hmyzosnubných rastlín i poľnohospodárskych kultúr včetne ovocných sadov a tým najlacnejší, najekologickejší a najrentabilnejší spôsob zvyšovania úrody v poľnohospodárstve sa bohužiaľ najmenej posledné dve desaťročia, nielen na Slovensku, ale i v EÚ nie veľmi kvituje, doceňuje a preferuje. Skôr naopak. Hľadajú sa cesty a nevyberané spôsoby ako sa nepoctivo, korupčne a v záujme rôznych súčasných záujmových a lobististických skupín a mocipánov dostať k dotačným prostriedkov vyčleneným EÚ i štátu pre podporu produkcie rastlinného i živočíšneho pôvodu, ale aj na nezmyselné mulčovanie
plôch TTP, plôch — v minulosti OP, fiktívnych strojných zariadení, mechanizmov, ľadom ležiacich spracovateľských liniek, nekontrolovanému používaniu chemických postrekov, pesticídov, ktoré
v konečnom dôsledku nielen že poškodzujú už ich zničené charaktery (pretože preferujú ich výrobu, distribúciu, predaj a používanie), ale nezaslúžene aj ostatné skupiny nášho obyvateľstva,
nás včelárov, naše včielky, našu prírodu, celé životné prostredie…
V nedávnej minulosti som počul zaujímavý názor na súčasnú našu i svetovú situáciu. Podľa jej významu — Máme sa tak, ako si zaslúžime! Ak používame naše životy bez záujmu o dianie akéhokoľvek druhu u nás i vo svete, a nič proti tomu z vlastnej úrovne, vlastným pričinením sa nepodnikneme, nedosiahneme žiadnej pozitívnej zmeny ani nápravy. Začať musí každý z nás, od seba, na mieste kde sa práve v tomto okamihu nachádza. Nikto za nás, v tomto slova zmysle nič osožné neurobí, iba si presadí vlastné egoistické záujmy a pohnútky… Predchádzajúce úvahy čiastočne súvisia aj s nie celkom  opodstatneným a kontraproduktívnym usmernením ŠVPS SR týkajúceho sa zákazu kočovania na území nárazníkovej zóny a obcí s výskytom Erwinie amylovora. Tento zákaz obmedzuje nielen kočujúcich včelárov v ovocných sadoch, ale aj ich možné kočovanie za lesnou, poprípade inou znáškou v termíne do 30. 6. , kedy v ovocných sadoch už začínajú dozrieť prvé plody čerešní, višní atď. a ochorenie kočovných včelstiev nehrozí.
Vážení čitatelia, verím že obsah, vybraté témy,  jednotlivé rubriky v našom časopise Vás zaujmú rovnako ako práca, ktorú s láskou vykonávate pri Vašom zmysluplnom a osožnom včelárení.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV

 Z obsahuSlovensky_vcelar_05_06_2014a
Ing. Pavol Kameník
Príhovor zodpovedného redaktora SV
Ing. Martin Kosa
Včelársky spolok Dolný Kubín mal svoj Výročný snem  viac… 
Pavol Miklovič
Valné zhromaždenie RSVS Hlohovec  viac…
Tibor Husár
Výročná členská schôdza R SVS v Želovciach  viac…
PhDr. František Geleta
Tréning prezentačných zručností
Ekologické ošetrovanie včiel pomocou Varroa Controller
Ing. Pavol Kameník
Propozície súťaží na 8. Ročníku SMF v Trstenej
PhDr. František Geleta
Jednoduchá medová diéta vám pomôže zázračne schudnúť
Ing. Ján Plavčan
Vývojové štádia, metamorfóza a heterogónia významných producentov medovice
Peter Geleta
Odber plodu a včiel – púšťanie žilou
PhDr. František Geleta
Peľ je stavebný prvok medu a nie jeho zložka, tvrdí EP
Ing. Mgr. Martin Mellen, PhD., Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Peľ a jeho antimikrobiálne vlastnosti
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách
Kalendárium
VČELÁRENIE V HORÁCH
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Chovateľské a zdravotné aspekty vytvárania zmetencov
Stanislav Vlasák
Spomienka na Gabriela Naňu
PhDr. František Geleta
História – Abnormálne počasie