Slovenský včelár 6/2010

Slovenský včelár 6 / 2010

Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia;všetkých Vás srdečne pozdravujem v úvodníku ďalšieho vydania nášho Slovenského včelára. Jeho júnové vydanie vychádza práve v čase vrcholiacej včelej i včelárovej sezóny, kedy maximálne rastú plochy včelieho plodu a početnosť včelieho spoločenstva v úľoch a úmerne k tomu rastie aj rozsah a početnosť našich včelárskych prác. Presuny včelstiev za znáškou z agátu, neskôr malinou, správnych a včasných protirojových zásahov, rozširovanie úľového priestoru, vytváranie podmienok pre stavbu medzistien a stavebných rámikov, cielené robenie odložencov, alebo v prípade ich nedostatočnosti a nášho nesprávneho postupu a omylu – zber rojov a nakladanie s nimi. – Len tak mimochodom. Každé – aj takéto zlo, alebo Váš omyl môže byť na niečo aj dobré. V takom zmysle, že neplánované a nechcené rozširovanie počtu našich včelstiev je a môže byť výbornou príležitosťou aj na rozšírenie radov našich slovenských včelárov. V prípade nášho nezištného darovania odloženca, či roja novému záujemcovi o tento prekrásny koníček (včielku a včelárenie)… najideálnejším prípadom samozrejme je, ak nový záujemca o včelárenie je vekovo učeň, alebo iba žiak základnej školy… Okrem uvedených faktorov v priebehu tohto vrcholiaceho ročného jarného obdobia výrazne ovplyvňuje rojivosť a tým  mnohopočetnosť rojov aj dlho pretrvávajúce nepriaznivé, chladné a daždivé počasie a to bez výnimky takmer po celom území Slovenska. Záplavy, rozmáčaný terén a poľné cesty sťažujú presuny včelstiev kočujúcim včelárom do príslušných regiónov a vo všeobecnosti znižujú tvorbu a výdatnosť nektáru. Výrazne vlhké počasie znižuje aj produkciu obnôžkového peľu a tým aj príležitosť plnenia zmluvných vzťahov včelárov s jeho odberateľom Koopert s.r.o Nové Zámky. Nepriazeň počasia napriek týmto konštatovaniam neodradila od svojho úmyslu organizátorov Včelárskej nedele R SVS Hlohovec na čele s jej predsedom Ing. P. Ďurkom, Bc. P. Šimonom, Ing. J. Remiašom, pr. Š. Benkovičom a ďalšími, ktorá sa konala v prekrásnom prostredí Horných Otrokoviec v lokalite Stará hora na ukážkovej včelnici pr. E. Bílika dňa 23.5.2010. Stretli sa na ňom nielen Hlohoveckí, ale aj Žilinskí a Nitrianski včelári a zástupcovia SÚ SVS.
Obdobným veľmi vydareným podujatím včelárov Bytčianskeho regiónu a zástupcov R SVS Považská Bystrica bolo aj ich oslavné stretnutie pri Čajdovom dome v Kolároviciach 18. apríla 2010 pri príležitosti 140. výročia konania 3. snemu Spolku včelárov Slovenských v r. 1870. V obsahu tohto čísla SV si nájdete a môžete ďalej prečítať zaujímavú výrobu lacných úľov z rákosia od autora F. Škoríka, pútavé rozprávanie Ing. J. Lengyela o včelárení v Tasmánii, či krátky ale výstižný popis obsahu pripravovanej prvej knižnej publikácie SVS autora F. Geletu venovanú nestorovi
slovenského včelárstva a predsedovi Spolku slovenských včelárov Dr. K. Novackému a mnohé iné odborné, poučné a informačné články. Osobitú časť medzi nimi predstavujú pozvánky na najbližšie včelárske podujatie organizované naším SÚ SVS ako aj R SVS.
Vašu pozornosť chcem upriamiť na pripravovanú najväčšiu a najdôležitejšiu tohtoročnú akciu, ktorou je Slovenský medový festival v Trstenej. V tomto roku sa bude konať už jeho 4. ročník v dňoch 15. (štvrtok) a 16. (piatok) júla a okrem tradičných súťaží sa v jeho priebehu uskutočnia ako sprievodné podujatie školiace kurzy pre obsluhu aerosólového zariadenia Vat- la na ošetrovanie včelstiev proti Varroa destructor a pre AÚVL a tiež krst vyššie uvedenej knižnej prvotiny. Z úrovne R SVS Vás chcem pozvať na včelársky zájazd do Rakúska dňa 26. júna 2010, ktorý organizuje Bratislavský včelársky spolok a na Dni medu a vína na Slovensko- maďarskom pomedzí v Kameníne, ktorý organizuje v dňoch 21. a 22. augusta Regionálny spolok včelárov Slovenska Tekovské Lužany s jeho predsedom pr. L. Štelárom v spolupráci s predsedom R SVS Šaľa pr. Ľ. Žilinským. Vážení priatelia, verím že každý z Vás si nájde v našom Slovenskom včelárovi kus osožného čítania.
Ing. Pavol Kameník

Z OBSAHU
Ing. Pavol Kameník
Príhovor ZR SV
4. ročník Slovenského medového festivalu v Trstenej
Bc.František Geleta
Spomienka na Dr. Kolomana Novackého
František Škorík
Spoznávaním proti strachu
Miroslav Novák
Pri Čajdovom dome po 140-tich rokoch
Po roku opäť pod hradom Matúša Čáka
Ing. Jozef Legyel
Včelárenie u „Protinožcov“
Peter Geleta
Včas tvorme oddielky
Jozef Nemčok
Ako začať – „dobré slovo začínajúcim včelárom súce na slovo…“
Ing. Ján Plavčan
Vývojové štádiá a metamorfóza včelieho plodu
František Škorík
Lacné úle
Bc. František Geleta
Medový perníček, do srdca chodníček…
RNDr. Jozef Žigo
Obdivuhodný a zaujímavý včelí svet
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Príčiny vzniku rojovej nálady
Dni medu a vína na Slovensko-maďarskom pomedzí