Slovenský včelár 7-8 / 2012

Vážení čitatelia SV;
je mi cťou, že sa k Vám môžem opätovne prihovoriť aj v úvodníku nášho jediného dvojmesačníka Slovenského včelára. Je určený pre všetkých Vás, bez ohľadu na to, ako ste si naplánovali a rozdelili na toto obdobie svoje práce pri Vašom prekrásnom a užitočnom koníčku – včelárení s prázdninovým a dovolenkovým oddychom so svojimi príbuznými, deťmi či vnúčatami… Kalendárne mesiace júl a august sú mimo konštatovaného aj obdobím, pre každého včelára obzvlášť veľmi významným a dôležitým aj z iného hľadiska. Je tým hľadisko záveru a konca jedného včelárskeho roka a začiatok druhého – nového. Doterajšie novodobé včelárske poznatky vyžadujú od včelára jednoznačne potrebu maximálne využiť obrovský znáškový potenciál včelstiev s ich krátkovekými robotnicami, a to nielen na zužitkovanie a spracovanie ponúkaných zdrojov znášok v horských a podhorských oblastiach, nádeje to väčšiny včelárov — do produkcie lesných medovicových medov. Ďalšou potrebou je využiť vhodné bezznáškové obdobia na preventívne preliečenia včelstiev proti klieštikovi, ďalej vytočenie prípadných medovicových medov, rušenie, redukcia a usporiadanie medníkových nadstavkov a následné vykonanie premysleného resp. zaužívaného spôsobu zazimovania včelstiev. Pre rozšírenie Vášho doterajšieho obzoru v oblasti poznania produktov vhodných na realizáciu tejto úlohy, ktoré sme Vám ponúkli v priebehu tohto kalendárneho roka 2012 od spoločnosti Sudzucker, a ktoré aj my považujeme pre tieto účely za vhodné a špičkové (a to spomedzi mnohých iných produktov) vzhľadom k tomu, že sú vyrobené na báze najkvalitnejšieho repného cukru (i keď tieto sú úmerne ku svojej kvalite aj drahé), Vám v tomto vydaní SV prinášame ďalších výrobcov tekutých, ale aj práškových krmív pre včely. Z týchto sú niektoré určené a doporučované ich výrobcami na možné zimné zakŕmenie včelstiev, iné na podnecovanie včelstiev v určitom časovom bezznáškovom období v priebehu včelárskej sezóny, alebo na kŕmenie odložencov, minivčelstvíčok v oplodniačikoch atp. Ako som už predtým uviedol, nie všetky z ponúkaných krmív a sirupov od týchto výrobcov sú vyrobené na báze repného cukru. Chcem vopred upozorniť tých našich včelárov, ktorí uprednostňujú nízku cenu ponúkaných produktov pred ich kvalitou a použitou základnou surovinou na jej výrobu. Treba sa mať v tomto smere na pozore pred tzv. izoglukózovými sirupmi, ktoré výrobcovia ponúkajú na našom obchodnom trhu i na trhu v okolitých štátoch, ktoré sú získané štiepením z obilných a kukuričných škrobových zdrojov a komponentov. Škandál, poškodenie dobrého mena slovenského medu v dôsledku zisteného obsahu izoglukózy sme u nás na Slovensku v nedávnej minulosti už raz mali… Dobrá povesť, dobré meno sa veľmi dlho a ťažko buduje a získava, ale veľmi ľahko a rýchlo — v okamihu sa môže stratiť… Buďme preto pozorní, vnímaví a obozretní. Nenaleťme ľahkovážne na lákavé a managérsky dômyselne pripravené krásne, prázdne reklamy!… Preto, aby sme Vám dobre poradili aj pri Vašom nákupe, rozhodlo naše Ú SVS o postupe, ktorý laboratórne vyhodnotí potrebné parametre ponúkaných glycidových produktov, ako aj možnú prítomnosť izoglukózy v nich, čo je najčastejšou príčinou poškodenia pravého slovenského medu po ich použití na zimné zakŕmenie včelstiev a vytočení jarných medov po ich nespotrebovaní v priebehu zimovania… O získaných výsledkoch Vás budeme Vážení čitatelia včas informovať na stránkach tohto časopisu. Popri popísaných prácach a činnostiach každoročne nám členom Spolku i jeho funkcionárom počas hlavných školských prázdnin a dovoleniek pribúda celá rada úloh, ktoré súvisia s prípravou a zabezpečovaním najdôležitejšieho včelárskeho prezentačného, kultúrno-spoločenského podujatia, ktorým je Slovenský medový festival. Jeho 6. ročník uskutočníme dňa 14. júla v priestoroch zrekonštruovaného a vynoveného kultúrneho strediska v Trstenej. Prostredníctvom nášho časopisu a tohto môjho úvodníka mi dovoľte, aby som Vás na toto podujatie či už ako návštevníkov, súťažiacich alebo vystavovateľov všetkých srdečne pozval. Verím, že sa na ňom budete všetci dobre cítiť, uvidíte množstvo zaujímavostí a dozviete sa veľa nových, osožných a pre Vašu budúcu prácu nápomocných informácií a poznatkov. V takomto duchu a s takýmto zámerom sme spolu s redakčnou radou pripravili aj ďalšie stránky i celkový obsah tohto vydania nášho Slovenského včelára. Vítam Vás, vážení čitatelia na jeho stránkach a všetkým Vám prajem v zdraví prežitý úspešný záver tohtoročnej včelárskej sezóny a rovnako úspešné a správne vykročenie do nového včelárskeho roka 2013.

Ing. Pavol Kameník ZR SV a predseda SVS

Z obsahu

Ing. Pavol Kameník
Príhovor zodpovedného redaktora SV
Pozvánka na 6. ročník Slovenského medového festivalu v Trstenej
Ing. Pavol Kameník
Propozície súťaží 6. ročníka SMF viac…
Pozvánky na krajské medové festivaly viac…
SÚ SVS
2. riadne zasadnutie Ústredia Spolku včelárov Slovenska
Jácint Majoros
Včelárska výstava v Tornali
Lýdia Kubinová
Odborný dvojdňový kurz: Chov včelích matiek
Ľubomír Vančo
Naozaj vážna situácia? Posúďme ju každý sám!
PaedDr. Veronika Krajčovičová
Deň so včelami  viac…
Vincent Boleš
Na návšteve u deda Jozefíka….  viac…
RR SV
Mimoriadne liečivé účinky medu a škorice
RR SV
Chov včelích matiek
Metodické usmernenie Ústredia SVS č. 1/2012
RR SV
Kde hľadať cestu k úspechu
Rudolf Schwarz
Moje rady začínajúcim včelárom
Mgr. František Geleta
Rudolf Mičieta
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Zdravotné aspekty rojenia
Ponuka nových krmív pre včely