Slovenský včelár 7-8/2011

Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia;
všetkých Vás srdečne pozdravujem v úvodníku jediného tohtoročného dvojčísla Slovenského včelára. Spolu s ďalšími členmi Redakčnej rady sme ho pre Vás pripravili s cieľom, aby ste sa z neho dozvedeli čo najviac aktuálnych informácií, ktoré budú pre Vás osožné a poslúžia Vám pri Vašom krásnom a užitočnom koníčku — včelárení nielen v priebehu prázdninového a dovolenkového obdobia. Z včelárskeho hľadiska sú mesiace júl a august dôležitými medzníkmi, v priebehu ktorých končí jeden včelársky rok a začína rok nový. Pre spolkových včelárov je mesiac júl zároveň mesiacom, v ktorom sa spoločne pripravujeme na najväčšie spolkové podujatie. Je ním v tomto roku už 5. ročník Slovenského medového festivalu, ktorý sa bude konať v piatok 15.7.2011 v kongresovej sále hotela Roháč na Námestí M. R. Štefánika v Trstenej. Ako po iné roky, aj v tomto roku, prvoradým cieľom celoslovenského medového festivalu bude propagácia, ponuka a medializácia kvalitných druhov slovenského medu našich včelárov,, ktoré bude v súťaži o Najlepší slovenský med posudzovať nielen odborná komisia zostavená zo skúsených, vyškolených degustátorov, ale aj v laickej súťaži jeho najväčší spotrebitelia v zastúpení návštevníkmi festivalu, aby sa títo samotní presvedčili o vlastnostiach a chuti pravého včelieho medu a týmto medom aby dávali prednosť pri kúpe pred dovozovými nekvalitnými a pančovanými medmi. Týmto zvýšenou spotrebou tejto zdraviu prospešnej požívatiny pomôžu nielen svojmu zdraviu, ale aj nám slovenským včelárom pri predaji a odbyte našich autochtónnych slovenských medov za seriózne ceny. Obdobne to bude u medovín a ďalších výrobkov pripravených zo včelích produktov. Aj touto cestou pozývame všetkých včelárov, výrobcov včelích zariadení, pomôcok, šikovné gazdinky i zručné medovnikárky na naše krásne, prestížne a slovenskému včelárstvu prospešné podujatie… Súbežne s prípravou 5. ročníka SMF v Trstenej prebiehajú už v tomto období v jednotlivých krajoch SR prípravy Krajských včelárskych výstavných a predajných trhov. Organizátori týchto podujatí – Krajské predsedníctva SVS ponúkajú širokej verejnosti na nich celú škálu medov, medovín prihlásených do súťaže o Najlepší slovenský med, medovinu v rámci 5. ročníka SMF v Trstenej, ale aj tie druhy kvalitných medov a medovín, ktoré v tom-ktorom kraji vyprodukovali včelári — členovia príslušných R SVS v tohtoročnej sezóne a tieto chcú v rámci svojej vlastnej reklamy ponúknuť na ochutnávku ale aj prípadný predaj návštevníkom Krajskej výstavy. Bližšie informácie k týmto podujatiam boli zaslané vo forme interných pokynov, usmernení a výpisu z Uznesenia Ú SVS všetkým predsedom R SVS. Propozície súťaží v rámci 5. ročníka SMF uverejňujeme aj vo vnútri tohto dvojčísla SV. Krajské včelárske výstavné a predajné trhy sa uskutočnia následne po 5. ročníku SMF v Trstenej podľa harmonogramu a dohodnutých termínov cez víkendy, od 22.7.do 15.8.2011. V mesiaci júl je dôležitým dátumom 15.7.2011 ohraničený termín pre spracovanie a uplatnenie žiadostí z R SVS a od oprávnených žiadateľov pre poskytnutie podpory za realizáciu opatrení Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na nový podporný rok 2011/2012. Nezabudnime preto žiaden na tento dôležitý termín… Ako pomôcku pre prípravu a spracovanie tejto žiadosti uverejňujeme vo vnútri časopisu celé Metodické usmernenie Ú SVS č. 1/2011. Nie menej dôležitým termínom je aj dátum 27.7.2011, do ktorého je stanovená povinnosť uplatnenia Žiadosti o dotáciu na opeľovaciu činnosť včiel v zmysle Výnosu MP SR z 5. mája 2011 č.536/2011-100. Okrem týchto informatívnych článkov a pomôcok sme pre Vás v časopise, vážení čitatelia, pripravili aj viaceré odborné, poučné články od našich autorov i zahraničných odborníkov. Verím, že Vám budú osožné, poučné a povzbudivé pre Vašu budúcu prácu v novom podpornom i včelárskom roku a pozitívne ovplyvnia a usmernia aj prípravu Vašich včeličiek na jesennú liečbu, zimovanie a pre novú včelársku sezónu.

Ing. Pavol Kameník, ZR SV

 

Z obsahu

Ing. Pavol Kameník
Príhovor zodpovedného redaktora SV
V. ročník SMF
Ing. Pavol Kameník
Propozície súťaží v rámci SMF
Ľubomír Vančo
Medovému festivalu najlepšia reklama viac…
RNDr. Jozef Žigo
1. ročník Krajského medového festivalu BB kraja konaného v Žarnovici
Pavol Murín
Žilinskí včelári opäť rokovali
Ing. Marianna Čertíková
Včely budú po roku 2013 zrejme zo strany EÚ podporované viac
Lýdia Kubinová
Druhé riadne zasadnutie Ú SVS
Ľubomír Vančo
Raz vidieť je viac, ako stokrát počuť
SÚ SVS
Výnos MP SR č. 536/2011-100 Poskytnutie dotácie na opeľovaciu činnosť včiel v r. 2011
Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva v podpornom roku 2011/2012
Mgr. František Geleta
Med
Eva Bačová
Prvý kurz medového pečiva
Ú SVS
Metodické usmernenie Ústredia SVS č. 1/2011
Ing. Štefan Demeter, CSc.
Prečo med?
ŠVPS SR
Aktuálne ohniská moru včelieho plodu k 9. 6. 2011 20
Mgr. František Geleta
Včely na internete…
MVDr. Ing Zoltán Brokeš
Tlmenie pokročilej rojovej nálady