Slovenský včelár 7-8/2014

Vážení čitatelia,
dvojčíslo 7—8 nášho Slovenského včelára, ktorý sa Vám dostáva do rúk prostredníctvom Vášho doručovateľa, mnohých z Vás zastihne pri vrcholiacich sezónnych včelárskych prácach, iných pri oddychu s Vašimi príbuznými, či priateľmi v krásnych prírodných zákutiach a letoviskách.
Tá druhá skupina čitateľov SV je tou šťastlivejšou, aj keď určite menej početnejšou, v duchu slovenskej pracovitej nátury. Obidve skupiny pokladajú práve to svoje rozhodnutie za to správnejšie, z mnohých, im známych dôvodov a preto všetkým prajem ich príjemné a spokojné prežívanie a relax.
Čo zaujímavé sme pre Vás spolu s redakčnou radou do jeho obsahu pripravili? Ako obvykle nájdete v ňom o.i. dve rozsiahle časti kalendária včelára určeného na mesiace júl — august od úspešného rakúskeho včelára H. Gritscha, chovajúceho včelstvá v obzvlášť drsných klimatických, vysokohorských podmienkach Tirolských Álp, ku ktorému pripravuje naše Ú SVS trojdňový včelársky zájazd začiatkom augusta, aby jeho účastníci mali možnosť vidieť na vlastné oči podmienky i systém jeho včelárenia, ale aj včelnice ďalších rakúskych včelárov a chovateľov včelích matiek. O tom, že úspešne vedia včeláriť nielen rakúski včelári, ale aj naši slovenskí, sa budú môcť presvedčiť prihlásení účastníci zájazdu na včelniciach našich spolkových veľkovčelárov v Trnovci nad Váhom u pr. Ľ. Žilinského, v Malackách u pr. M. Osuského i na včelniciach v Gajaroch u bratov Irhovcov. Nové poznatky o peli, jeho pozitívnych účinkoch na ľudský organizmus získate po preštudovaní článku od autorov M. Melena a kol.
V mnohých vyšších a horských oblastiach Slovenska záver júna a začiatok júla v tomto roku predznamenáva pomerne dobré a výdatné znášky z malín a medovice. Okrem iných odporúčaných a osvedčených metód patrí aj tvorba zmetencov pri vytáčaní medu k spôsobom chovu a k nadobudnutiu nových včelstiev a ich cielenému zužitkovaniu po zosilnení. Článok MVDr. Ing. Z. Brokeša ponúka pre takéto zámery niektoré osvedčené metódy. Hrozby vo forme pesticídov ohrozujú všetky druhy opeľovačov z ríše hmyzu, nielen včelu medonosnú. Svet začína v mnohých oblastiach pociťovať nedostatok opeľovačov. V článkoch zo sveta sa dozviete nielen o konkrétnych pesticídoch, ale aj krokoch EK a EP za účelom ich obmedzovania a používania i o pripravovaných krokoch a opatreniach… O skutočnostiach, že slovenský národ patrí k tým konzervatívnejším je presvedčená väčšina z nás. Neplatí to len pre oblasť duchovna, ideologického zmýšľania či náboženského presvedčenia, ale aj pre ďalšie sféry vnútorného i vonkajšieho života, či správania sa. Vplyv spoločenskej ideológie, v ktorej podstatná časť nášho národa vyrástla počas predchádzajúceho totalitného režimu, natrvalo ovplyvnil jeho charaktery, zmýšľanie i správanie sa. Cudzia podstata tejto komunistickej ideológie, nevlastná slovenskému národu predčila ideológiu prinesenú na Slovensko misiou patrónov Slovenska i Európy — sv. Cyrilom a Metodom…
Súčasná vládna moc nás o tomto fakte dennodenne presviedča… Ak náš Spolok včelárov Slovenska nechce byť dobrovoľne členom OZ Slovenská včela, pre nás všetkých zo známych dôvodov, MPRV SR a predseda OZ Slovenská včela si nájdu spôsob aj bez nášho súhlasu, aby nás k násilnému vstupu donútila. Ak nie, nájde iný donucujúci spôsob, ako nás obmedziť a diskriminovať. Trebárs novým NV SR a navýšením nezmyselného kvóra z 10 na 30 % pre oprávneného žiadateľa…, aby tak dovŕšila svoje dielo skazy a obnovený SVS v r. 1990 zlikvidovala. Pre zdôvodnenie opodstatnenosti takéhoto nezmyselného kroku sa o.i. snažia nájsť prípadné pochybenie, nedostatky, či dokonca podvodné úkony cestou iniciácie, či nariaďovania cielených, účelových kontrol. Jednou z takých bola aj kontrola MPRV SR, sekcie vládneho auditu a kontroly, vykonaná dlhodobo od decembra minulého roka do  14. marca 2014. Správnosť a bezchybnosť práce nášho Sekretariátu Ú SVS pri administrovaní a výkone opatrení NP od r. 2007 do r. 2013 a to bez akýchkoľvek pochybení, nulových zistení a nulového porušenia finančnej disciplíny — zrejme ich očakávania vôbec nenaplnili a preto sú hlbokým sklamaním aj pre ďalších iniciátorov tejto kontroly!… Z dôvodu, že prácu vedúcej sekretariátu si p. L. Kubinová vykonáva celé roky zodpovedne, precízne a bez akýchkoľvek nedostatkov a pochybení a moje stanoviská, v ktorých som reagoval na urážky a osočovanie produkované proti jej osobe jej neprajníkmi neboli dostatočne účinné a presvedčivé, rozhodla RR SV o zverejnení výsledkov tejto vyššie uvádzanej kontroly MPRV SR v tomto dvojčísle SV.
Vážení čitatelia, verím, že popri vrcholiacich a finišujúcich Vašich prácach na včelniciach, v súvislosti s končiacim sa včelárskym rokom a začiatkom nového, si nájdete trochu času aj na aktívnu návštevu nášho najvýznamnejšieho včelárskeho spolkového podujatia a dňa 12. júla navštívite v Trstenej náš 8. ročník SMF a jeho sprievodné akcie. Teším sa na naše vzájomné, spoločné stretnutia na tomto podujatí, ale i na ďalších podujatiach organizovaných našimi R SVS a krajskými predsedníctvami. Všetkých Vás pozdravujem a prajem Vám zdravie, silu a bohaté úrody najlepšieho slovenského medu pri medobraní.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV

 Z obsahuSlovensky_vcelar_07_08_2014_b

Ing. Pavol Kameník
Príhovor zodpovedného redaktora SV
Ľubomír Vančo
Rokovanie predsedov R SVS Trnavského kraja
Andrej Fedkov
Jarné zasadnutie predsedov R SVS Prešovského kraja
Ing. Pavol Kameník
Kontrola MPRV SR opäť potvrdila bezchybnosť a správnosť práce SÚ SVS pri administrovaní a koordinovaní
podpory z NP v rokoch 2008–2013
Pozvánky na včelárske podujatia
Pozývame Vás na odborné včelárske exkurzie do Rakúska a Poľska
Miroslav Habr st.
Mladí včelári na skusoch
Mgr. M. Dreveňáková
Naša návšteva v školskej včelnici
RR SV
Nepálske včelárenie na skalných stenách vyráža dych
PhDr. František Geleta
Dopyt po službách včiel rastie…
PhDr. František Geleta
Európe chýbajú včely, nestíhajú opeľovať
Bela Lisáková
Medonosná Facélia
PhDr. František Geleta
Dobrý krok EK na ochranu včiel, ale čmeliakov neochráni
Genetika a deľba práce vo včelstve
Ing. Mgr. Martin Mellen, PhD., Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Z využiteľnosti a účinkov peľu pre každého
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách
Kalendárium
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Výber včiel na vytvorenie zmetenca
PhDr. František Geleta
Európa čelí novej hrozbe zo západu
Prečo miznú včely? Svedectvá…
RR SV
8 tipov, ako využiť včelí med v kozmetike
RR SV
Prečo včely stavajú šesťuholníkové plásty?