Slovenský včelár 7-8/2015

Vážení čitatelia;
Slovensky_vcelar_07_08_2015kalendárne mesiace júl a august patria vo väčšine sveta z celospoločenského uhla pohľadu medzi mesiace prázdninové a dovolenkové. Naopak, v našej včelárskej komunite sú mesiacmi, v období ktorých vrcholí množstvo práce a končí včelárska sezóna a s ňou aj „starý“ včelársky rok a začínajú prípravy včelára s včelstvami na nový včelársky rok. Je preto namieste krátky pohľad venovať aj výsledkom končiacej sa našej individuálnej práce i celonárodnej včelárskej sezóny 2014/ 2015 a v ňom zhodnotiť ako priamy, tak aj nepriamy úžitok našej včelárskej práce, ale najmä práce našich usilovných včielok a to v zmysle idey a obsahu článku autora PhDr. F. Geletu — Komu slúži včelárstvo?
Pod výsledok priameho úžitku, ktorý včelár a naša spotrebiteľská verejnosť včelích produktov a z nich najviac medu vníma pod pojmom včela, včelárenie, včelárstvo, — najintenzívnejšie, sa vždy podpíšu popri odborných schopnostiach chovu a vedenia včelstiev — včelárom najmä poveternostné podmienky na Slovensku v období kvitnutia významných nektárových zdrojov, ktoré sa výrazným spôsobom v tomto roku 2015 prejavili v mnohých regiónoch južného Slovenska v značnej miere zvlášť negatívne v období kvitnutia agáta. Hojnosť tvoreného nektáru v širšom rozsahu, na území Slovenska tak výraznejšie dokázali využiť a zužitkovať iba produkčne silné včelstvá, čo plne potvrdí každý zbehlý a odborne zdatnejší včelár, medzi ktorých určite je možné zaradiť u nás podstatnú časť väčších včelárov a kočovníkov a za zahraničia, napr. z Rakúska pr. H. Gritscha, ktorého naši spolkoví včelári bližšie spoznali a mali s ním príležitosť sa stretnúť na jeho včelnici v Tirolských Alpách, neďaleko mestečka Silz minulý rok, a ktorý tieto dôležité aspekty úspešného včelárenia rozoberá a popisuje v záverečnej kapitole knihy „Včelárenie v horách“, ktorú kapitolu uverejňujeme v tomto dvojčísle Slovenského včelára.
Kvalitu medu vyprodukovaného našimi včielkami a členmi v sezóne 2014/2015 budú môcť zhodnotiť odborné komisie a následne aj všetci návštevníci 9. ročníka Slovenského medového festivalu v Trstenej dňa 18. 7. 2015 a tiež návštevníci a celá spotrebiteľská verejnosť na celom Slovensku v rámci Krajských medových festivalov a včelárskych výstav v Žarnovici, Prešove, Zuberci — Brestovej, Hlohovci, Seredi, Šali, Bytči, Novej Ľubovni … Sondu do histórie i súčasnosti včelárstva na Slovensku i v zahraničí — ČR, Maďarsku, Poľsku ponúka naše Ústredie SVS účastníkom dvoch pripravovaných autobusových zájazdov, o trase, miestach návštev a o bližších informáciách píšeme zvlášť v článkoch vo vnútri tohto dvojčísla SV.
Mnohé iné odborné, informatívne i ilustračné články zaradené našou RR SV do obsahu „letného“ dvojčísla SV, verím že budú pre Vás, vážení čitatelia, vhodným včelárskym relaxom a zdrojom čerpania inšpirácií pre vášho „koníčka“ — včelárenie na prelome dvoch včelárskych rokov.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV

 Z obsahu

Ing. Pavol KameníkSlovensky_vcelar_07_08_2015a
Príhovor zodpovedného redaktora SV
PhDr. František Geleta
Komu slúži včelárstvo?
RR SV
Ekologické poľnohospodárstvo zaistí produkciu potravín bez negatívnych
dôsledkov pre včely
Ján Kralčák
Zo spomienok starého včelára...
Rudolf Schwarz
Moja príhoda s mravcami 
Pozvánky na krajské medové festivaly
SÚ SVS
Spoznávajme včelárenie od histórie až po súčasnosť
Lýdia Kubinová
Dotácia na opeľovaciu činnosť včiel v roku 2015
SÚ SVS
Pozvánka na Krakovské medobranie
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách
RR SV
Kalendárium včelára
RR SV
Prielom vo včelárstve, z nového úľa potečie med otočením kľuky
PhDr. Ing. Martin Mellen, PhD. a kol.
Z vlastností a využitia včelieho vosku
RR SV
Zázračný liek – med a škorica
PhDr. Ing. Martin Mellen, PhD. a kol.
K aspektom zloženia a hodnotenia medov
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Druhy zmetencov
PhDr. František Geleta
O čom písal Slovenský včelár pred 90. rokmi
PhDr. František Geleta
Slávnostný pochod slovenských včelárov – včelársky „MARŠ“