Slovenský včelár 7-8/2016

Vážení čitatelia,
úvodník tohto dvojčísla SV, ktorý sme pripravili spolu s RR pre Vás, chcem venovať mojej úvahe o práve prežívanom období. Mesiace júl a august patria medzi dovolenkové a prázdninové, vo vrcholiacom letnom období, v rámci ktorého nás včelárov zastihuje pri maximálnom pracovnom nasadení, na našich stabilných včelniciach, či kočovných sv_7_8_2016astanovištiach. Dominantná väčšina slovenských včelárov je včelárov hobby, záujmových (a iba necelého 0,5 % včelárov je profesionálnych — komerčných), ktorí sa svojmu koníčku — včeláreniu venujú z pasie, a tiež pre veľmi prospešné, účelné a aj relaxačné trávenie voľného času, ktorý si popri mnohých svojich osobných povinnostiach a prácach vytvárajú a rezervujú pre túto svoju činnosť. Táto činnosť každého včelára je nielen čisto fyzickou činnosťou, od vykonávania ktorej by bolo radno si odpočinúť niekde pri mori, v našich či svetových letoviskách, na horách alebo v iných oázach a zákutiach prekrásnej prírody…
Je aj činnosťou duchovnou, pri ktorej si včelár v rámci tohto svojho povolania vytvára puto, i vnútorný vzťah ku včeliemu spoločenstvu… Tým je pre včelára jeho práca so včielkami zároveň aj relaxom jeho fyzických i duševných síl, ich regeneráciou i novým zdrojom, a to v mnohých prípadoch bez jeho ďalšej potreby oddychu, dovolenky… Júl a august sú zároveň mesiacmi, z ktorých prvý symbolizuje vo včelárskej sfére a terminológii záver a koniec včelárskeho roka a ten druhý začiatok nového včelárskeho roka. O najzákladnejších včelárových prácach v mesiaci júl a osobitne v mesiaci august nás bude na riadkoch svojich kalendárií sprevádzať a informovať ich autor J. Mikuláš. Svoje osobné, profesné, odborné, životné, praktické i teoretické vedomosti a skúsenosti, ktoré vložil do jednotlivých textov získal svojou dlhoročnou prácou so včelami na území Slovenska, predovšetkým v jeho severnej časti na Orave a cenné postupy a rady v nich nájdu ako začínajúci, tak aj pokročilejší včelári. Vážení priatelia, v obsahu tohto dvojčísla nájdete aj mnohé ďalšie — nové, veľmi cenné zaujímavosti zo včelárskej praxe a vedeckého výskumu, najmä z Nemecka, akými sú napr. Obranné mechanizmy včelstiev, Nahradenie tvrdej chémie v boji proti VD — novými biotechnickými postupmi, Liečenie sennej nádchy medom, či Skúmanie optimálneho obdobia pre ošetrovanie včelstiev proti klieštikovi VD. Nemenej zaujímavý je aj článok venovaný Vplyvu pesticídov na zdravie včiel a o oslabovaní obranného systému včiel. Určite doteraz veľmi málo z vás vedelo o tom, že „Včela môže nielen uštipnúť, ale môže aj uhryznúť“. Najmä našim ženám (ale nielen im) je venovaný článok s tipmi „Medom ku kráse a pevnejšiemu zdraviu“…
Verím, že mnohých z Vás zaujme aj článok s novými poznatkami o včelích produktoch. Časť obsahu tohto dvojčísla je venovaný aj informáciám o výzve a postupe pri predkladaní žiadostí o dotáciu na opeľovaciu činnosť včiel v r. 2016, ďalej o pripravovaných včelárskych podujatiach v našich krajoch, KMF v Žarnovici a Oravskej Lesnej.
Vážení čitatelia, prajem Vám krásne a príjemné prežívanie Vášho „dovolenkového obdobia“ a radostné zážitky pri pohľade na plné nádoby medu, ako odmenu za Vašu statočnú celoročnú prácu.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV

Z obsahu

Ing. Pavol Kameníksv_7_8_2016b
Príhovor ZR SV
Mgr. Gabriela Benčová
Včely a včelárstvo
PhDr. František Geleta
Medobranie, alebo najsladší deň v roku…
SÚ SVS
Dotácia na opeľovaciu činnosť včiel v roku 2016
RR SV
Pozvánka na včelárske podujatie
RR SV
Obranné mechanizmy včelstiev
RR SV
Kočovať a pritom redukovať populáciu klieštika včelieho
RR SV
APITERAPIA a jej využitie v praxi…
RR SV
Medom ku kráse a pevnejšiemu zdraviu
RR SV
Med proti sennej nádche
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách
Ján Mikuláš
KALENDÁRIUM
RR SV
Európske včely medonostné boli otrávené 57 rôznymi pesticídmi