SLOVENSKÝ VČELÁR 9 – 10 / 2020

Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia, dovolenkové a prázdninové obdobie speje do svojej záverečnej fázy. Rok 2020 sa zapíše do histórie pre obyvateľstvo celej našej planéty i samotné Slovensko ako rok ťažký, rok kedy nebezpečná epidémia koronavírusovej nákazy viac či menej zasiahla do všetkých sfér a životov celých ľudských populácií a obyvateľov jednotlivých krajín. V dôsledku tejto situácie si aj väčšina slovenského obyvateľstva oproti zaužívanému normálu „musela“ zmeniť a upraviť svoje plány, dátumy a miesta dovoleniek a letovísk…
S veľkou pravdepodobnosťou zmenené podmienky, obmedzenia a nutné prispôsobenia sa reálnym možnostiam pre optimálne využitie a trávenie dovolenkového obdobia ľahšie znášali naši priatelia včelári. Naučení už tradične ho využiť na zvládnutie vrcholiacich sezónnych prác, medobrania a prípravné práce prepotrebné na štart nového včelárskeho roka, liečbu včelstiev a zimovanie. Včelárove práce vlastne nekončia v priebehu kalendárneho roka nikdy. Je ich v určitých mesiacoch iba viac, alebo trošku menej. Ak by ich však z nejakého dôvodu zanedbal, vypomstila by sa mu táto jeho ľahkovážnosť niekoľkonásobne. Jedným z najkrutejších plodov tejto pomsty môže byť aj zmeškanie prác v súvislosti so včasným, účinným preliečením včelstiev proti Varroa destructor — pokiaľ prevenciu a liečenie nevykonával vhodným spôsobom priebežne v sezóne, či využitie krátkovekých robotníc na spracovanie glycidových zásob na zimné obdobie, výchovu svojich dlhovekých družiek a omladenie včelstiev a na vytvorenie silných, zdravých a vitálnych včelstiev. Rok 2020 sa zapíše zvláštnym, osobitým písmom aj do histórie v našej včelárskej komunite. Podľa doteraz získaných informácií a zostavených údajov spracovaných najmä vo sfére našich dominantných včelárskych organizácií, spejeme v úrode najvýznamnejšieho komoditného produktu — medu totiž k najhoršiemu roku za posledné najmenej desaťročné obdobie. Druhú fázu letnej včelárskej sezóny zachvátili Slovensko nektárové i medovicové suchoty a mnohé včelstvá nedbanliví a nepozorní včelári stratili v dôsledku hladomoru. Rovnako nepriaznivá, ba až alarmujúca situácia ako na Slovensku je aj v okolitých európskych, susediacich štátoch (ČR, Maďarsku, Poľsku, Bulharsku, Rumunsku…). Popísanú situáciu určite nemá na svedomí pandémia korona vírusu, možno ani vrtochy a extrémy počasia, veľké suchá, extrémne vysoké teploty, či naopak, — v niektorých oblastiach Slovenska výdatné, opakované dažde. Najreálnejšou príčinou neúrody medu sa zdá byť súhrn viacerých faktorov, a to najmä klimatickí zmeny a zhoršené životné prostredie, ktoré zamedzili výdatnejšiu tvorbu nektáru a prudké dažde, ktoré zlikvidovali producentov medovice v štádiu ich vývoja a rozmnožovania. Nuž takúto zvláštnu a osobitú „dovolenku“ prežívame v tomto roku 2020 na Slovensku my, včelári… Úsilie zástupcov občianskych včelárskych združení SZV, SVS, SV je smerované k nášmu rezortnému ministerstvu obzvlášť citlivo, a to najmä z dôvodu očakávaných negatívnych dôsledkov pre našich včelárov. Aktuálne sú najmä: riešenie nie celkom šťastného ustanovenia podopatrenia NV SR č. 337/2019 Z.z. spočívajúce v doterajšej neakceptácii osvedčení pre ošetrovanie včelstiev Vat-1a proti VD, neakceptovanie niektorých uplatnených žiadostí o refundácie vynaložených nákladov z dôvodu nedodržania stanovených termínov v priebehu podporného roka 2019/2020, riešenie špecifickej situácie v Komoditnej rade, riešenie komplikovanej situácie na trhu s medom, atď.
Pomenované definitívne rozhodnutia PPA a MPRV SR sa momentálne nachádzajú v patovej situácii. Jedným z pozitívnych prísľubov MPRV SR je rovnaká výška dotácia na opeľovaciu činnosť včiel ako uplynulý rok t.j. 4,- Eur na jedno včelstvo.
Vážení priatelia včelári, niektoré z uvedených tém ako aj ďalšie zaujímavosti od nás i zo zahraničia si môžete prečítať aj na ďalšich stránkach tohto dvojčísla SV.
Prajem Vám zdravie a silu — trpezlivo a s nádejou zvládať Vaše práce s Vašimi včielkami.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV

 

Z OBSAHU

Ing. Pavol Kameník
Príhovor ZR SV
Štefan Polaček
Prezentácia včelárstva a ochutnávka regionálnych medov v obci Zemianske Sady
SÚ SV
Dotácia na opeľovaciu činnosť včiel v r. 2020
RR SV
Farmári vo Francúzsku chovajú vlastné včely, aby si zabezpečili úrodu
SÚ SV
Prvým augustom 2020 začal nový podporný rok 2020/2021
Doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.
SPP pre opeľovače – Príležitosti pre opeľujúci hmyz v budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike
RR SV
Expanzia kubánskeho medu žne úspech po celej Európe
RR SV
Po stenách im začal stekať med
Rokovací poriadok SVS
RR SV
Európou sa šíria agresívne ázijské sršne
RR SV
Chov včiel v rotácii
Kolektív autorov: J. Kazda, A. Bokšová, M. Stejskalová, J. Bartoška
Možnosti ochrany opeľovačov pred účinkami pesticídov aplikovaných do porastov olejnín
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Vplyv letných horúčav a sucha na včelstvá
RR SV
Medové maškrty pre chuť i pre zdravie