SLOVENSKÝ VČELÁR 9 – 10/2021

       Vážení priatelia včelári, milí čitatelia;
     uvoľnenie reštrikčných opatrení začiatkom leta, ktoré Vláda SR zaviedla v súvislosti s nepriaznivým vývojom pandemickej situácie na Slovensku i vo svete, značne zmenili aktivitu, rozsah i celkovú činnosť všetkých nás.

     Uľahčili a zjednodušili sa povinnosti pri cestovaní a pri prechode hraníc, poskytovaní a využívaní služieb vo všetkých sférach kultúrneho i spoločenského života. Zvlášť prišlo vhod pre školopovinnú mládež, pred ktorou stáli dva mesiace letných prázdnin, ako aj pre vrstvy obyvateľov plánujúcich využiť prázdninové obdobie na dovolenku či už doma, pri mori, alebo v iných lákavých turistických destináciách…

     My včelári „dovolenkujeme“ počas celého roka. Včelárenie je ťažká fyzická i psychická záťaž a práca, ktorá sa musí v stanovenej postupnej nadväznosti vykonať bez ohľadu na ročné obdobie, čo dvojnásobne platí najmä na činnosti v priebehu včelárskej sezóny, alebo bez ohľadu na zdravotný stav včelára, či iné nepísané pravidlá, zákony a nariadenia vládnej či štátnej moci… Jednako je včelárenie pre väčšinu z nás celoročný relax.

     Včelstvo sa snaží svoj životný príbeh odvíjať v nadväznosti na letný i zimný slnovrat, ktorý by mal každý včelár rešpektovať a nemal by svojvoľne neodborne do neho zasahovať a snažiť sa vnucovať včelstvám svoje predstavy a svoje dobre mienené zámery…
     Podľa kalendára v predchádzajúcom mesiaci august začal nový včelársky rok. Čo mal včelár pred jeho začiatkom urobiť, aby sa vyhol možným svojim chybám nám radil v kalendáriu na mesiac august skúsený Ing. J. Gasper, PhD. V tomto čísle rozširuje svoje rady a poznatky v kalendáriu na ďalšie dva mesiace september a október. Načrime do nich a skonfrontujme ich s tými našimi, vlastnými. Porovnajme a pouvažujme nad nimi, nech sa nám javia akokoľvek rozdielne, pochybné. Takto sa môžeme navzájom obohacovať, napredovať a odborne rásť…
     Rovnaký zámer sledoval pri písaní svojho príspevku i ďalší autor MVDr. Ing. Z. Brokeš vo svojom článku Noséma Apis. Na bohaté životné skúsenosti a odborné poznatky z jeho praxe nadväzuje voľne aj autorka z Národného referenčného laboratória pre zdravie včiel M. Filipová, ktorá sa zamýšľa nad tým, čo odhalil monitoring vo vzorkách včiel od včelárov z uhynutých včelstiev v zimnej sezónne 2020/21, ktoré skúmali a vyhodnocovali vo VPÚ Dolný Kubín v rámci projektu mapovania zdravotného stavu včiel. Ako sama uvádza, hĺbka poznania, objektivita a význam monitoringu stúpa úmerne podľa miery zapojenia sa včelárskej obce do monitoringu a počtu zmesných vzoriek z celého územia SR. 

     Zaujímavé výsledky prinášame aj z aktuálnych ohnísk MVP zostavených ŠVPS SR v priebehu rokov 2019 až 08/2021, ktoré sme graficky znázornili na mape SR na obálke časopisu.
    

     Vážení priatelia včelári, milí čitatelia,
prajem Vám pevné zdravie, radosť v duši a potešenie pri múdrom zhodnocovaní a predaji včelích produktov výsledkov, ktoré ste dosiahli spoluprácou s Vašimi pracovitými včielkami na Vašich včelniciach v zmysle biblickej múdrosti: „Robotník je hodný svojej odmeny za dobre vykonanú prácu!“

                                                                                                                                     Ing. Pavol Kameník
                                                                                                                                               ZR SV

 

Z OBSAHU:

Ing. Pavol Kameník
Príhovor ZR SV 1


Lýdia Kubinová
Prvým augustom 2021 začal nový
podporný rok 2021/2022


Ing. Pavol Kameník
Propozície súťaže o najlepší
slovenský med


Ing. Jaroslav Gasper, PhD.
Kalendárium včelára


RR SV
Včelárenie s úľom Dadant,
alebo inak povedané:
Skutočne jednoduchý chov včiel

Miriam Filipová
Čo odhalil monitoring vo vzorkách
oslabených a uhynutých včiel
s pôvodom na Slovensku v zimnej
sezóne 2020/2021?


ŠVPS SR
Mor včelieho plodu


RR SV
Druhy včielok samotárok


MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
NOZÉMA Apis – infekčné
hnačkové ochorenie včiel


RR SV
Trénované včely dokážu odhaliť
koronavírus, testovanie trvá
pár sekúnd


SÚ SVS
Dotácia na opeľovaciu
činnosť včiel v r. 2021


RR SV
Materská kašička


RR SV
Viete naozaj využiť včelí
med naplno?


RR SV
Včely dokážu myslieť ako ľudia,
aj keď majú mozog veľký
ako špendlíková hlavička


Tajnička


Blahoželáme