Slovenský včelár 9-10/2016

Vážení čitatelia,
moja úvaha o prázdninových i dovolenkových letných mesiacoch a vrtochoch počasia je podmienená jeho vplyvmi a Slovensky_vcelar_09_10_2016_uvoddôsledkami na produkciu medu v tohtoročnej včelárskej sezóne. K jej objektívnosti v rámci Slovenska určite prispel aj vydarený trojdňový včelársky medzinárodný zájazd zorganizovaný Sekretariátom Ú SVS v dňoch 29. — 31. júla. Bližšie sa o ňom dozviete v článku vo vnútri tohto dvojčísla SV od jeho autorky a účastníčky zájazdu Mgr. Jany  Geletovej. Dobre prezimované včelstvá, v dobrej kondícii i zdravotnom stave vytvorili optimálny predpoklad pre možné využitie ich znáškového potenciálu už v skorej jari. Repka ozimná v južnejších oblastiach Slovenska, kvitnúce liesky, jelše, vŕby, ovocné stromy, púpava naznačovali už v apríli a máji rekordný znáškový rok. Nezamrznutý agát vo viacerých lokalitách a solídna znáška 15 — 20 kg/ včelstvo — toto konštatovanie nádejného roka iba potvrdzoval…
Ako som už zmienil v úvode, vysoké kolísavé teploty, následné denné i nočné ochladenia až na bod mrazu — posledné na prelome júla a augusta, vysoké slnečné horúčavy, ktoré v priebehu chvíle vystriedali silné dažde, vytrvalé lejaky, krupobitia a prietrže mračien, často doprevádzané silnými nárazovými, pulzujúcimi vetrami, vyvracajúcimi aj silné, dobre zakorenené stromy si vyžiadali svoju krutú daň aj na zdrojoch nektáru i producentoch medovice. Pripravili a spôsobili tak nemilé prekvapenie pre podstatnú väčšinu slovenských včelárov. Šťastlivci, ak ich takto možno vôbec nazvať, pretože z uvedených zdrojov znášky med v máji, či júni vytočili, (bol tento v prevažnej väčšine prípadov redší,
s obsahom vody nad 18 % a svetlejšieho farebného odtieňa), sa v priebehu júna a prvej polovice júla aspoň dočasu utešovali zo svojho úspechu, v nádeji na ďalšiu znášku z maliny popr. z lesa a medovice. Následné obdobie však bolo hotovou katastrofou. Vo vrcholiacom lete nastúpilo takmer na celom území Slovenska bezznáškové obdobie, vyžadujúce si bezvýhradné dlhotrvajúce prikrmovanie včelstiev. Časť našich včelárov bola ušetrená od celoletného prikrmovania iba v dôsledku medujúcich kultivarov slnečnice (bez GMO) nachádzajúcej sa v dolete ich včiel z trvalých stanovíšť, popr. aj tí včelári, ktorí svoje včelstvá pred ďalším „hladomorom“ včas presunuli k takýmto znáškovým zdrojom…
Takýto extrémne chudobný rok dávno, či vôbec nepamätám za celé moje 30, ba i 50 ročné včelárenie — ponosovali sa mnohí starší včelári…
A tak, namiesto vytáčania medu a ako takému minimálnemu úžitku sa naši včelári museli poriadne točiť a zvŕtať okolo vlastnej, pozdĺžnej osi pri zabezpečovaní akciového cukru, či kŕmnych sirupov, a pri jeho niekoľkonásobnom opakovanom použití na prikrmovanie včelstiev, pretože ich nečinnosť by bola dopomohla včelstvám ku hladovaniu, obmedzovaniu plodovania, či úplnému vyhladovaniu, prepuknutiam nákaz a kolapsom. Rok 2016 sa tak pravdepodobne zapíše do histórie slovenského včelárstva ako rok s veľmi nízkymi číslami produkcie medu a podpriemernými znáškami, v niektorých regiónoch možno najnižšími za posledných niekoľko desiatok rokov… Ako aj v takomto neprajnom roku obhospodarovať včelstvá s čo možno najnižšími stratami, s úspechom čeliť možným rizikám a dobre sa pripraviť na budúcu sezónu sa dozviete od J. Mikuláša v kalendáriách na mesiac september — október. Ďalšie zaujímavosti o nových poznatkoch o včelích produktoch, medovine, jej senzorických vlastnostiach, a o ich uplatnení na ozdravné, liečebné procedúry, či kozmetické účely od RR, kolektívu autorov z SPÚ v Nitre, ako aj mnohé ďalšie informácie zo včelárskeho sveta verím, že budú pre Vás, vážení čitatelia SV príjemným čítaním a poučením v tomto po i — prázdninovom a dovolenkovom období.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV

 Z obsahu

Ing. Pavol KameníkSlovensky_vcelar_09_10_2016_zaver
Príhovor ZR SV
RNDr. Jozef Žigo
6. ročník Krajského medového festivalu Banskobystrického kraja v Žarnovici
Ing. Pavol Kameník
Propozície súťaže 10. ročníka SMF v Trstenej
Mgr. Jana Geletová
Spoznávajme naše včelárenie, ale aj včelárenie u našich susedov….
doc. Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD., a kol.
Rastlinné časti ako prídavky v kvetových medoch
RR SV
Včelie produkty trochu inak…
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách
RR SV
Sú usilovné včielky len mýtus?
PhDr. František Geleta
Nie je med ako med
RR SV
APITERAPIA a jej využitie v praxi…
RR SV
Opýtajte sa včiel, čo budete zajtra jesť
RR SV
Zlatistý poklad, vďaka ktorému budete krásna po celý rok
doc. Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD., a kol.
Medovina v rámci senzorických hodnotení
RR SV
Neskorá znáška – neskoro pre ošetrenie proti klieštikovi?
Ján Mikuláš
KALENDÁRIUM
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Úhyn včiel hladom a chladom