Spolupráca ESET-u a Spolku včelárov Slovenska

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2020 bol špecifický z viacerých aspektov. Jednak už dnes vieme, že to bol najhorší rok za posledných 20 rokov čo sa týka medných výnosov na Slovensku, ale aj  najhorší rok z pohľadu globálnej pandémie COVID 19 a obmedzení s ňou spojených.  Práve tie poznačili a obmedzili  naše plány  návštev  žiakov základných škôl  na  našich včelniciach…. Celý článok