Spoznávajme včelárenie od histórie až po súčasnosť – zájazd

Takto pracovne pomenovalo Ústredie Spolku včelárov Slovenska pripravovaný trojdňový odborno-vzdelávaco-kultúrny zájazd, ktorý organizuje Ú SVS pre členov SVS a ich rodinných príslušníkov v dňoch 30. 7 – 1. 8. 2015 s nasledovným programom.

pdfm  Pozvánka na zájazd