+421 901 705 436 svs@orava.sk

Anatole France

Žena vždy nasaje novú životnú silu z lásky ako včela med z kvetov.