U s m e r n e n i e k organizovaniu online vzdelávacích aktivít

 

U s m e r n e n i e
k organizovaniu online vzdelávacích aktivít
(prednáška, seminár, kurz, včelársky krúžok, konferencia, poradenstvo)


      V súvislosti s novým koronavírusom a ochorením COVID-19 vláda SR vyhlásila na Slovensku núdzový stav a tiež aj zákaz zhromažďovania a vychádzania, boli pozastavené aj viaceré vzdelávacie aktivity pre včelárov.            

Vzdelávacie aktivity bude možné vykonávať online (cez internet) v zmysle NV 337/2019 podľa:

§ 5 ods. 1 písm. a) Zabezpečenie prednášky alebo seminára v oblasti včelárstva
§ 5 ods. 1 písm. b) Zabezpečenie včelárskeho krúžku
§ 5 ods. 1 písm. d) Zabezpečenie vzdelávania v oblasti včelárstva v akreditovanom
                              vzdelávacom programe
§ 5 ods. 1 písm. e) Zabezpečenie včelárskej konferencie
§ 5 ods. 1 písm. f) Poskytovanie poradenstva alebo konzultácie v oblasti včelárstva
 
    PPA bude akceptované všetky uskutočnené online vzdelávacie aktivity, ktoré boli na toto podporné obdobie 2020/2021 naplánované. Podmienkou je k žiadosti o poskytnutie pomoci (príloha podľa Metodického pokynu PPA SR na podporný rok  2020/2021)
 doložiť aj čestné prehlásenie  s vlastnoručným podpisom všetkých účastníkov danej uskutočnenej vzdelávacej aktivity (viď. príloha e-mailu).      
   
Tieto čestné prehlásenia účastníkov je žiadateľ (organizátor) o poskytnutie pomoci povinný doručiť spolu so svojou žiadosťou na adresu:  OZ Spolok včelárov Slovenska, Oravická 612/12, 028 01 Trstená, čo najskôr po online uskutočnení danej aktivity.
 
    Týmto by sme Vás chceli podporiť a vyzvať k organizovaniu online vzdelávacích aktivít (prednášok, seminárov, kurzov, včelárskych krúžkov) v podpornom roku 2020/2021 aspoň dovtedy, kým sa situácia s ochorením COVID-19 nezlepší a nebudú uvoľnené opatrenia na vykonávanie vzdelávacích aktivít osobným stretnutím.  Online vzdelávacie aktivity je možné uskutočniť pomocou rôznych bezplatných programov, ktoré poskytujú možnosť organizovania online konferencií, schôdzí ako napr. Microsoft Teams, Skype, Google Meet, Zoom, Meet Websupport  a iné.

    Program Microsoft Teams je aplikácia, pomocou ktorej môžete bezplatne uskutočňovať schôdzky- hovory alebo videohovory až s 300 účastníkmi. Pomocou skupinového zdieľania obrazovky môžete celému tímu prezentovať Vaše powerpointové prezentácie a iné dokumenty. Výhodou je, že okrem okamžitej schôdze si môžete naplánovať schôdzu (videohovor) na stanovený dátum a čas a vygenerovaným odkazom pozvete naň účastníkov. Trvanie schôdzky nie je časovo obmedzené. Organizátori a účastníci nemusia mať tento program nainštalovaný vo svojom počítači, ale môžu využiť Microsoft Teams v slovenčine online cez svoj webový prehliadač.  Ďalšie podrobnosti ako uskutočniť schôdzu pomocou Microsoft Teams nájdete v podrobnom návode, ktorý je prílohou č. 1 tohto obežníka.

Program Skype je jednou z bezplatných aplikácií pre videokonferencie, ktorá vám umožňuje usporiadať stretnutia pre malé tímy až do 50 účastníkov. Stretnutia sa môžu konať tak dlho, ako budete chcieť. Pomocou skupinového zdieľania obrazovky môžete celému tímu prezentovať powerpointové snímky, videonahrávky a iné. Je tiež dodávaný s funkciou nahrávania hovorov, ktorá vám umožní zaznamenať vaše stretnutia. Viac informácii nájdete na stránke https://www.skype.com/cs/.

Google Meet je ďalšou aplikáciou pre plánovanie a organizovanie schôdzok či porád. Aplikácia vám umožňuje spustiť schôdzu či pripojiť sa k nejakej už existujúcej pomocou využitia webovej stránky alebo aplikácie pre Android či iOS. Môžete tiež začať schôdzu vytvorením kódu a potom niekoho s pripojiť využitím daného kódu. Porady sa tiež dajú v aplikácii naplánovať na neskôr. Aplikácia ponúka možnosť konferencie vo forme videa alebo audia. Nevýhodou je, že aplikácia nie je dostupná v slovenskom jazyku. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke https://support.google.com/meet/.

Zoom, ktorý sa zameriava na video konferenčné hovory, pričom je možné v rámci video prenosu prezentovať, zdieľať obrazovku v reálnom čase s ostatým účastníkmi a pod. Jednoduchý a zrozumiteľný návod nájdete na stránke zoom-video-konferencia.

Meet Websupport je verejne dostupná službu pre online videohovory. Pre jej používanie nepotrebujete žiadnu registráciu ani inštaláciu aplikácie – stačí váš desktopový webový prehliadač (ideálne Chrome/Chromium) a prístup ku webkamere a mikrofónu. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke websupport.sk
 
   Budeme veľmi radi, ak využijete možnosť online organizovania Vašich naplánovaných včelárskych vzdelávacích aktivít v podpornom roku 2020/2021, či už prostredníctvom niektorého z uvedených programov alebo iného, čím podporíte vzdelávanie v oblasti včelárstva na Slovensku aj v tejto nepriaznivej situácii.
 


 
                          S pozdravom
 
                                                Lýdia Kubinová – SVS


 
 
Prílohy:

  1. Microsoft Team  – Návod ako zorganizovať schôdzu
  2. Čestné prehlásenie

Linky:

  1. Microsoft Teams
  2. Skype a  https://www.skype.com/cs/
  3. Google Meet a  https://support.google.com/meet/
  4. Zoom a  zoom-video-konferencia
  5. Meet Websupport a  https://www.websupport.sk/blog/2020/03/spustame-jednoduchy-a-bezplatny-nastroj-na-videokonferencie/