Usmernenie k odberu vzoriek zimných mŕtvoliek včiel a meliva pre rok 2019.

Ústav včelárstva so sídlom v Liptovskom Hrádku pripravil usmernenie k odberu vzoriek zimných mŕtvoliek včiel a meliva u chovateľov včelích matiek v plemenných chovoch pre rok 2019.
Chovatelia matiek môžu odchovávať včelie matky za podmienok, ak sa nenachádzajú v ohnisku alebo ochrannom pásme vyhlásenom z dôvodu výskytu nebezpečných nákaz (hlavne mor včelieho plodu). Pre odchod a expedovanie včelích matiek v danom roku musí mať každý chovateľ včelích matiek platný veterinárny atest, ktorý vydáva príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa na základe vyšetrení vzoriek zimných mŕtvoliek včiel a zimného meliva. Postup odberu a zasielania vzoriek mŕtvoliek včiel určuje Ústav včelárstva. Preto sa nimi môžete riadiť ihneď a podľa Vašej potreby odobrať vzorky.
Zasielanie zmesných vzoriek zimného meliva včiel je povinnosťou aj u kočujúcich včelárov. Postup zasielania meliva určuje ŠVPS SR a na roky 2018 a 2019 ho stanovila do 30.3.2019.
Pre plemenné chovy je záväzný termín odovzdania zmesných vzoriek meliva vyplývajúci z príkazného listu chovateľského poriadku PPO do 28.2.2019. Do tohto termínu sú plemenné chovy povinné odovzdať vzorky meliva na RVPS.
Vzorky zimných mŕtvoliek včiel zasielajú len chovatelia včelích matiek plemenných chovov v termíne od 20.1.2019 do 28.2.2019 na adresu:
VÚŽV Ústav včelárstva
Dr. J. Gašperíka 599
033 80 Liptovský Hrádok

Celý text:

 Usmernenie-k-odberu-vzoriek-zimných-mŕtvoliek-a-meliva-2019

 Sprievodný list

 Žiadanka

 

 Štítky